Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Waar liggen de beste kansen voor de warmtetransitie? Derde inloopavond

13 november 20224 minute read

We willen in Wassenaar in stappen overgaan op duurzame verwarming van onze huizen en kantoren. Welke buurten hebben de beste kansen om mee te starten? Waar zijn bijvoorbeeld bewoners al bezig? De gemeente heeft met een groep mensen een concept-routekaart gemaakt. Maar klopt die? Geef uw mening. Live op de derde inloopavond op 17 november of per mail. 

De gemeente nodigt u heel graag uit om mee te denken over de warmtetransitie in onze gemeente. In de gemeente Wassenaar werken we aan CO2-reductie. Daarmee dragen we bij aan de internationale en landelijk klimaatakkoorden om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Voor huizen en kantoren (de gebouwde omgeving) betekent dit dat we aardgas gaan vervangen door andere, duurzame, warmtebronnen. De gemeente kan dit niet alleen en wil u daarom graag betrekken. Nu zijn we gestart met het opstellen van een routekaart. En daarvoor vragen we uw hulp.

Klopt de routekaart?
De energietransitie is een grote uitdaging. Betrokken bewoners die ook mee willen doen zijn ontzettend belangrijk voor het laten slagen van deze transitie. De overstap maken naar duurzame warmte gaan de woningeigenaren uiteindelijk zelf doen. De gemeente heeft hierbij de rol van regisseur en aanjager. Zo heeft de Rijksoverheid dat bepaald. Vorig jaar hebben we daarom als gemeente de eerste transitievisie warmte opgesteld. In deze visie wordt de route naar CO2-neutraal in 2050 geschetst en wat we nu al kunnen doen, ook wel het handelingsperspectief genoemd. Deze kunt u vinden op de pagina duurzame warmte voor Wassenaar. Hier vindt u ook een kaart met buurten.

Nu werken we aan een routekaart. We gaan Wassenaar verder in beeld brengen en kijken waar kansen in de warmtetransitie liggen. In de routekaart staan de antwoorden op de volgende vragen centraal: 

  • In welke buurten gaan bewoners als eerste aan de slag?
  • En waarom deze buurten wel en anderen (nog) niet?
  • Waar zit de ‘energie’ van bewoners om nu aan slag te gaan? 
  • Welke bewoners hebben meer dan gemiddeld de behoefte om samen met hun medebewoners aan de slag te gaan?

Ook gaan we per buurt doelstellingen formuleren en werken naar een aanpak voor plannen hoe we die gaan uitvoeren. De doelstellingen kunnen gaan over het aantal woningen dat geïsoleerd gaat worden. Of in welke snelheid woningen als tussenstap een hybride warmtepomp installeren. De routekaart wordt opgesteld door een kernteam van mensen van de gemeente en van diverse organisaties uit Wassenaar die ermee te maken hebben. In de figuur geven we de drie fases die moeten leiden naar de routekaart weer.

routekaart

We vinden belangrijk dat inwoners, zowel woningeigenaren als huurders, meedenken bij het maken van de routekaart. Daarom willen we graag dat bewoners, woningeigenaren en huurders, met ons meedenken. Ook willen we graag dat mensen die een groep van gebouweigenaren vertegenwoordigen dat doen. Hierbij kunt u denken aan een buurtvereniging, buurtteam, bewonerscommissie, scholen, sport, zorg, etc. 

Dit is de laatste bijeenkomst
We organiseren daarvoor drie sessies op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. De eerste was op donderdag 25 augustus. De tweede was op 29 september en de derde en laatste is dus op 17 november. Elke bijeenkomst gaat over een ander onderwerp.

U kunt binnenlopen wanneer u wilt tussen 18.00 en 20.00 uur. (Let op: u komt binnen via de ingang aan de achterkant van het gebouw waar ook de parkeerplaats is). Wilt u liever per mail uw mening doorgeven? Dan kan dat ook. U leest verderop de pagina meer hierover.

In deze derde sessie leggen we u de concept-routekaart voor. We vragen u of u die wilt bekijken en of u zich in deze kaart kunt vinden. Welke typering uw wijk volgens de kerngroep heeft, welke kansen er zijn, et cetera staan omschreven in de informatie die u kunt opvragen per mail. Bent u het daarmee eens? Of niet?

Geef uw mening
Uw inbreng vatten we samen en geven we terug aan Buurkracht, de uitvoerende partij voor het opstellen van de Routekaart. Buurkracht neemt die mee bij het opstellen van de definitieve routekaart. U kunt binnenlopen op 17 november.

Maar ook kunt u uw mening per online vragenformulier geven. U kunt daarvoor uw mailadres doorgeven via energietransitie@wassenaar.nl. Dan sturen wij u de informatie over de buurten en het vragenformulier, zodat u zich kunt voorbereiden op de inloopavond en/of het vragenformulier in kunt vullen. U mag ook gerust zonder u op te geven komen binnenlopen op de 17de.

Tags

GemeenteInloopavondRouteWarmtetransitieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top