Skip to content
Fotocredit: Eddo Velders

Lokaal netwerk werkt samen aan een mentaal gezond Wassenaar

14 november 20223 minute read

Op donderdag 3 november kwamen professionals uit het hele werkveld van Wassenaar samen voor de inspiratiemiddag: ‘Samen werken aan een mentaal gezond Wassenaar.’ Het lokale netwerk kreeg de kans om met elkaar kennis te delen en verder te spreken over de concrete uitvoering. Een belangrijke aanzet voor de samenwerking in de toekomst.

Gijs Jordaan, directeur van Indigo in Noord- en Zuid-Holland benadrukt het belang van het integraal zorgakkoord. “Hoe versterken we de veerkracht van de burgers? En hoe ontzorgen we de zorg? Dat kan niet zonder elkaar. We zoeken naar wegen om met elkaar de samenleving veerkrachtiger te maken. Dat is geen vraagstuk van huisartsen alleen, of van de gemeente. Het is belangrijk om alle partijen samen te brengen.”

Samen patronen in kaart brengen

Annemarie Mulder, GZ-psycholoog bij het psychodiagnostisch centrum van Brijder, Parnassia Groep en promovendus op het Patterns of Life project, laat zien waarom je niet alleen medisch kunt kijken naar psychische problemen. Annemarie: “Bij psychische problemen kijk je naar een patroon van lichamelijke, psychische, sociale en culturele bouwstenen die elkaar veroorzaken en in stand houden. Bijvoorbeeld: wanneer je slecht slaapt, krijg je concentratieproblemen. Je gaat misschien minder zorgvuldig werken waardoor je kritiek krijgt van je baas. Dan word je onzeker en word je somber. Je gaat piekeren, waardoor je weer slecht slaapt.”

Voor het in kaart brengen van de patronen maakt Annemarie gebruik van de nieuw ontwikkelde intakeprocedure: de patroonintake. Deze intake kent drie gesprekken waarin met behulp van een speciaal ontwikkelde app ‘Polly’ aandacht wordt besteed aan het levensverhaal, het problematische patroon en een herstelplan. Door tijdens de intake gezamenlijk het patroon in beeld te brengen, ontstaan direct nieuwe inzichten.

Veerkracht van inwoners versterken

Remco van Gaalen, projectleider Mentaal Lokaal Wassenaar en coördinator POH-GGZ: “We praten vaak over behandelen. Dit is te medisch. In veel gevallen gaat het om het oplossen van problemen of om het omgaan met problemen die moeilijk of niet op te lossen zijn. Met Mentaal Lokaal Wassenaar willen we behandeling juist voorkomen door mensen te helpen om veerkrachtig in het leven te staan. Dat vraagt een enorme verandering van zowel de GGZ als de samenleving. We zullen samen het systeem anders moeten inrichten, met het doel dat inwoners wendbaar en weerbaar in het leven kunnen staan.”

Mentaal Lokaal Wassenaar

Om Mentaal Lokaal Wassenaar te realiseren hebben Gemeente Wassenaar, de Wassenaarse Huisartsen Vereniging (WHV) en Indigo Haaglanden, onderdeel van Parnassia Groep, eind 2020 de samenwerkingsovereenkomst ‘Mentaal Lokaal Wassenaar’ afgesloten. Met behulp van deze overeenkomst en in samenwerking met andere lokale partners wordt het netwerk Mentaal Lokaal Wassenaar opgezet. Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 3 november waren veel van deze lokale partners aanwezig waarbij kennis werd gedeeld en verder gepraat werd over de concrete uitvoering.

Tags

BijeenkomstGemeenteMentaal Lokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top