Ga naar hoofdinhoud

GroenLinks Wassenaar over ambitieniveau: een verhaal in drie aktes

16 november 20222 minute read

GroenLinks Wassenaar over ambitieniveau: een verhaal in drie aktes:

Akte 1:
Afgelopen zomer is ons nieuwe college gestart. Op basis van vertrouwen en gedeelde, hoge ambitie. Vanuit de raad werd er flink geschoten op het coalitieakkoord: er zou niets in staan. Onder-ambitie pur sang en het vorige coalitieakkoord was beter.

Wij hadden meer vertrouwen: het coalitieakkoord gooide niet alles om. Waarom iedere vier jaar alles overhoop gooien? Wij zagen in een paar voor ons belangrijke onderwerpen juist een enorme ambitie om snel tastbare resultaten te boeken. Bijvoorbeeld: meer (dus eerlijker) handhaven, beter (dus ook sneller) communiceren, stoepen en fietspaden beter onderhouden, meer groen in het dorp en bij Valkenhorst en betere bescherming van Meijendel. Veiliger verkeer door invoering van 30 km per uur en vermindering van het sluipverkeer. Wensen die veel dorpsgenoten delen.

Akte 2:
Zodra het college de begroting presenteerde sloeg het weer in de raad 180 graden om: waar het coalitieakkoord onvoldoende ambitie toonde, was de begroting juist te ambitieus. Over-ambitie pur sang. De vorige begroting was beter en de aangekondigde verhoging van ozb-inkomsten moest van tafel.

Ook hier hadden wij meer vertrouwen: wij zagen dat het college al goed op weg was met bestaande en nieuwe plannen. Plannen die goed zijn voor heel Wassenaar: noord, zuid, oost en west. Voor inwoners, bezoekers en natuur. Terwijl inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven zodat onze algemene reserves gebruikt kunnen worden waar zij voor zijn: eenmalige investeringen die goed zijn voor ons dorp.

Tijdens de, op zijn vriendelijkst samengevat, chaotische Begrotingsraad ging het al lang niet meer over het beter maken van ons mooie dorp maar over het van tafel krijgen van de ozb-inkomstenverhoging. Door een verrassende zet ging de verhoging volledig van tafel en kon het gematigdere en beter volgens de lijn van het coalitieakkoord uitgewerkte amendement niet eens meer in stemming gebracht worden.

Het eindproduct? Een begroting waaruit de ambities van het coalitieakkoord zijn geschrapt. Verdwenen was de ambitie op eerlijke en consistente handhaving, op beter onderhoud van ons groen, op bescherming van de groene zone, etc. Over onder-ambitie gesproken. Wij staan achter het coalitieakkoord en stemden daarom tegen deze begroting.

Akte 3:
De ontknoping? Het college gaat inzichtelijk maken wat, met deze begroting, in 2023 wel en niet kan plaatsvinden. Dan is de raad aan zet om scherpe keuzes te maken. Op en vanuit de inhoud. Richting betere voorzieningen voor ons dorp.

Fractie GroenLinks Wassenaar

fractiemaart2022 

Tags

GemeenteraadGroenLinksIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top