Skip to content

Lokaal Wassenaar: Geven is beter dan nemen

16 november 20223 minute read

Wie wel eens in een bootje vaart, weet dat er op het water een prachtige verkeersregel geldt: je hebt geen voorrang, je geeft voorrang. Zo kan het nooit fout gaan. Je krijgt hooguit twee schippers, die elkaar de ruimte geven, terwijl slechts eentje dat hoeft te doen. Geven is beter dan nemen: het voorkomt botsingen. Het zou mooi zijn als deze regel ook op de wal zou gelden, bijvoorbeeld in de politiek. In de politiek van Wassenaar.

In het coalitieakkoord, dat deze zomer werd gesloten zijn afspraken gemaakt: wat krijgt iedere partij uit zijn verkiezingsprogramma verwezenlijkt? De een wil graag dit, de ander wil graag dat. Daarbij is het volgens Lokaal Wassenaar niet alleen belangrijk om oog te hebben voor wat je zelf wilt, maar ook wat de ander wil. Elke partij vertegenwoordigt immers een deel van de Wassenaarders. Het kan niet zo zijn dat de een meer krijgt omdat íe zo slim of hard heeft onderhandeld. Zo trek je het evenwicht eruit. En dat is wat er afgelopen woensdag gebeurde tijdens de begrotingsvergadering.

Hart voor Wassenaar wilde graag Wassenaar schuldenvrij houden. De VVD wilde graag herinrichting van het centrum. Het werd voor beide niets omdat de een niet wilde geven aan de ander en daarom de ander niet wilde geven aan de een. Geven is beter dan nemen. Het voorkomt botsingen.

Velen waren blij met de genuanceerde bijdrage van onze fractievoorzitter Jeroen Gankema: ‘Niemand wil een ozb-verhoging, maar als er in de coalitieonderhandelingen is afgesproken dat – indien nodig – dit gaat gebeuren, dan houden we ons aan de afspraak’. Om wel nog met een amendement voor te stellen de verhoging te minimaliseren en zo ook de fracties van VVD en Hart bij elkaar te krijgen. Het mocht niet baten.

Die gulden middenweg werd niet genomen. Afgelopen woensdag was het een frontale botsing met de nodige schade. Nu hebben beide partijen niets: geen centrumplan en een uitgeholde begroting.

Niet alleen hebben zij niets, ze slepen in hun botsing ook hun coalitiepartijen mee, Lokaal Wassenaar en Groen Links. Maar erger nog; vooral de Wassenaarders. Met deze uitgeholde begroting kan er veel goeds niet gedaan worden. Zelfs de oppositie, die de geplande ozb-verhoging met behulp van coalitiepartij VVD afwees, ziet belangrijke maatregelen geschrapt, die ook zij in hun eigen verkiezingsprogramma hoog in het vaandel hadden staan. Isolatie van de scholen bijvoorbeeld of het versterken van de zorgketen en – ook niet onbelangrijk – het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Er is nog hoop om deze belangrijke maatregelen alsnog te realiseren door ze op te nemen in de Najaarsnota. Lokaal Wassenaar zal daar de nodige voorstellen voor indienen. En als partijen achter hun eigen verkiezingsprogramma staan, zullen ze deze voorstellen vast en zeker steunen. Dan komt het alsnog goed.

Annemarie Hofman-de Raad
fractie Lokaal Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top