Ga naar hoofdinhoud

CDA-Wassenaar: Steun de Wassenaarse woningzoekenden!

26 november 20222 minute read

Rondom de begrotingsbehandeling is vooral aandacht geweest voor de voorgenomen verhogingen van de onroerende zaakbelasting met 20% en de toeristenbelasting. Dankzij het initiatief van het CDA, de inzet van veel dorpsgenoten en steun van diverse partijen in de gemeenteraad is de OZB stijging voor 2023 gelukkig van tafel. Er zijn echter nog meer belangrijke onderwerpen in politiek Wassenaar, die de inwoners direct raken.

WhatsApp Image 2022 11 22 at 9.59.35 PMWe hebben namelijk nog steeds te maken met een groot woningtekort. Voor steeds meer gewone Wassenaarders met een middeninkomen zijn de woningen onbetaalbaar. Daarvoor zijn meer betaalbare woningen onmisbaar, voor jong en oud.

Juist ook voor de leefbaarheid van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om politieagenten, verpleegsters, leraren en winkelpersoneel. Ook jongeren die volop actief zijn in de sport of scouting en als vrijwilligers in allerlei clubs zijn onmisbaar voor een vitaal dorp. Er liggen gelukkig al gevorderde plannen voor een aantal woningbouwlocaties zoals Den Deyl, Kerkehout en de Gemeentewerf. De politiek praat veel over burgerparticipatie en burgerinitiatieven. We hopen dan ook dat er snel verder wordt gaan met de initiatiefnemers van bijvoorbeeld de Stokstaartjes (woningen voor senioren) en omwonenden samen. In de begroting wordt vooral gesproken van nog meer plannen maken, in plaats van realiseren van woningen. Het CDA wil de urgentie van actie nog eens bedrukken. De nadruk mag van ons bij de uitvoering komen te liggen.

Voor het CDA is het opstellen van een nieuwe woonvisie dan ook minder urgent. De inkt van de oude woonvisie is nog maar net droog. CDA commissielid Sabrina Everard (foto links): “Uitstel kost alleen maar extra geld. De bouwkostenstijgingen zijn flink op dit moment. En de verwachting is niet dat dit minder wordt. Geld dat je beter kunt inzetten om betaalbare woningen te realiseren en de noodzakelijke bodemsanering van de gemeentewerf te starten”.

Het CDA heeft daarom bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend die oproept om de gemeentelijke bouwlocaties: Den Deyl, Kerkehout en de Gemeentewerf zo snel mogelijk vrij te maken en gereed te maken voor start van de woningbouw. We moeten de Wassenaarse starters, ouderen en mensen met middeninkomens steunen. Helaas staakten de stemmen met 10/10.

Dit betekent dat de motie komende raadsvergadering op 13 decmber nogmaals wordt ingediend en in stemming wordt gebracht. We hopen ook de andere fracties die de eerste keer niet hebben voorgestemd te verleiden om dat deze keer wel te doen. Steun de Wassenaarse woningzoekenden!

 

Tags

CDAGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top