Skip to content

D66: gezonde en energieneutrale scholen hebben de toekomst!

30 november 20222 minute read

Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor de Wassenaarse samenleving. Voor leerlingen en ouders. Voor leraren en schoolbesturen omdat zij zo in staat zijn hun belangrijke werk uit te voeren. En voor de gemeente met als taak: zorgen dat er goede schoolgebouwen zijn.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de bouw van scholen en zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud. Toch moeten gemeente en scholen veel samen optrekken. Bij aanvragen van rijkssubsidies voor bijvoorbeeld verbetering in de school is de gemeente de schakel. De directeur van de Bloemcampschool kwam als inspreker naar de Begrotingsraad. Zij vertelde dat de school en de gemeente samen aan een traject van verbetering van de luchtkwaliteit op school werken. De gemeente regelde de rijkssubsidie en de school investeert mee.

De gestegen bouwkosten maken de uitvoering nu onmogelijk. D66 gaat ervan uit dat het college dit niet laat gebeuren en naar een oplossing zoekt! Juist deze week is landelijke veel aandacht voor “aanpak van verouderde schoolgebouwen”. De kamer debatteert met onderwijsminister Wiersma over extra geld hiervoor. Bij een nieuwe subsidiestroom of uitkering van het Rijk: laat Wassenaar dan vooraan staan, is de oproep van de fractie van D66!

Voor het bouwen van toekomstige schoolgebouwen heeft D66 bij de behandeling van de begroting een dringende oproep gedaan aan het college van B&W. Wij roepen het college op om bij de actualisering en herziening in 2023 van het huisvestingsplan van de Wassenaarse scholen de bouweisen bij nieuwbouw te verhogen naar de standaard van “Bouwen Energie Neutraal”. De huidige plannen zijn gebaseerd op de oude normen en die gaan uit van een lagere norm (“bijna energie neutraal”).

Door de scholenplanning naar de toekomst langs deze weg uit te voeren, werkt de gemeente mee aan de bredere doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We zullen een keer het roer om moeten gooien en nu is het daar de tijd voor – in ieder geval bij de planning en bouw van nieuwe scholen. Bij de kadernota in de zomer volgend jaar kan de raad dan kennisnemen van wat dit voor de begroting 2024 en verdere jaren betekent.

De stemming bij de motie hierover van D66 staakte met 10 tegen 10 oftewel geen beslissing. De eerstvolgende raad op 13 december komt die motie opnieuw in stemming. De fractie mikt dan toch op een duidelijk positieve uitspraak van de raad!

Ritske Bloemendaal
Raadslid D66

Tags

D66GemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top