Skip to content
Fotocredit: PR

De Wassenaarse VVD wil efficiënte afvalinzameling

2 december 20223 minute read

De Wassenaarse VVD heeft vragen gesteld over de afvalinzameling. Ons afval wordt opgehaald en verwerkt, dit is een gemeentelijke taak. De gemeente is mede-eigenaar en klant van Avalex, de afvalinzamelaar. En via Avalex ook mede eigenaar van HVC, de afvalverwerker. Het beleid is in de afgelopen jaren al vaak aangepast, van zelf thuis vooraf scheiden naar machinaal scheiden.

Sinds begin dit jaar wordt ons afval nagescheiden door machines bij de afvalverwerker. In een eerder artikel hebben we al uitgelegd dat dit de goede kant op gaat en er meer afval wordt gescheiden dan voorheen bij het thuis vooraf scheiden. Daarna bleef het echter stil, vandaar dat wij een aantal vragen hebben gesteld aan het college.

De Wassenaarse VVD heeft in de vorige raadsperiode hard gewerkt om de nascheiding van de afvalstromen te realiseren en hebben een stip op de horizon gezet voor brede nascheiding. Dit betekent dat ook natte fracties kunnen worden gescheiden en dat er nog minder hoeft te worden verbrand. Zoals wij lezen in de antwoorden kan dit nu ook bij afvalverwerker HVC. Wij vinden het zeer hoopvol en zijn HVC dan ook dankbaar dat zij zo innovatief omgaan met onze wens. Hopelijk worden er snel afnemers gevonden van het restproduct en zodat niet meer hoeft te worden verbrand.

Ook het aanpassen van de routes en de zij-belading van vrachtwagens bij de inzameling van het afval gaat naar wens. De inzameling van afval is verreweg de hoogste kostenpost. Waar Avalex vorig jaar een extra route nodig dacht te hebben kon dit door optimalisatie van de routes toch weer worden beperkt. De zij-beladers zullen hier nog meer efficiëntie in brengen, waardoor het aantal routes hopelijk nog verder kan afnemen. Door het plaatsen van de groene verzamelcontainers bij de gelaagde percelen is er echter een extra route bij gekomen, die de besparing teniet doet. Deze vorm van inzamelen is wat ons betreft een vermindering van de service en blijkt helaas ook duurder. Dit moet wat ons betreft goed geëvalueerd worden, want wij zijn voorstander van meer service tegen een redelijk tarief.

In het fysieke domein willen wij het milieupark bij de parkeerplaats van de Albert Heijn weer herstellen en de lelijke containers van de stoep af hebben. Ook het inzamelstation aan de Hogeboomseweg zou wat de Wassenaarse VVD betreft zo snel mogelijk uit de groene zone moeten worden geplaatst, zodat deze locatie terug kan worden gegeven aan de natuur.

Wilt u de gestelde vragen en antwoorden ontvangen of heeft u vragen over de afvalinzameling of verwerking, mail naar hmulder@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top