Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Wassenaarse taalklas officieel een feit

8 december 20223 minute read

Op 6 december is in raadhuis de Paauw het convenant nieuwkomers getekend door de Wassenaarse basisscholen, de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar en de gemeente Wassenaar. In maart van dit jaar werd de noodvoorziening voor Oekraïense kinderen opgezet. Met de ondertekening van het convenant wordt de taalklas voor kinderen van 4 t/m 12 jaar nu stevig in onze gemeente ingebed.

Wethouder Aart van Sloten ondertekende het convenant namens de gemeente Wassenaar. Aart van Sloten: “Voor een relatief kleine gemeente als Wassenaar is het bijzonder om een eigen taalklas te hebben, een waardevol en belangrijk initiatief waar we trots op mogen zijn. De samenwerking tussen de Wassenaarse scholen, de Schooladviesdienst en de gemeente geeft ons de kans om onze krachten met impact te bundelen. Waarbij we er met elkaar naar streven dat in de toekomst kinderen van alle nationaliteiten goed onderwijs kunnen krijgen in onze gemeente.”

De noodvoorziening werd snel en in samenwerking opgetuigd

Kirsten Wolfert, bestuurder van Schooladviesdienst Nederland licht voorafgaand aan de ondertekening toe hoe het nieuwkomersconvenant tot stand is gekomen. Kirsten Wolfert: “Toen de oorlog in de Oekraïne startte zijn een aantal partijen snel samen gaan werken. De gemeente, de scholen en de Schooladviesdienst hebben in een paar weken de noodvoorziening gerealiseerd. Een plek waar kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar op adem kunnen komen en kunnen wennen aan hun verblijf in Nederland.”

Al snel bleek dat de kinderen vooral gewoon willen leren. Daardoor werden er steeds meer lessen verzorgd door een team van vrijwilligers bestaande uit Oekraïense en Nederlandse leerkrachten. Er werd ook een start gemaakt met het geven van Nederlandse lessen. Dat is belangrijk, legt Kirsten uit, want: “om deel te nemen aan het onderwijs moet je natuurlijk de taal goed beheersen. Daarom krijgen de kinderen nu een taalbad waarna ze kunnen doorstromen naar de reguliere scholen.” Om van de noodvoorziening ook echt een onderwijsvoorziening te maken, zijn vanaf september 2022 intensieve overleggen gevoerd tussen de scholen, gemeente en de Schooladviesdienst. Het resultaat hiervan is het nieuwkomersconvenant.

Veilige ontwikkeling en goed onderwijs voor iedereen
Met de start van de Oekraïense taalklas is de eerste fase afgerond, een belangrijk moment om bij stil te staan. Tegelijkertijd kijken we ook naar de plannen voor de toekomst. De ambitie is dat in de volgende fase de Wassenaarse taalklas een onderwijsvoorziening wordt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar van alle verschillende nationaliteiten.

Unity.nu was aanwezig en maakte een reportage

Op de foto het moment van ondertekening van het convenant op 6 december in Raadhuis de Paauw.

Het convenant werd ondertekend voor de Wassenaarse basisscholen door de bestuurders, Anja Hagedooren (Bloemcampschool), Jos Dohle (SKOW), Piet Keijzer (Kievietschool), Erik Los (Nutsschool), Annouschka Hoevers (Montessorischool) en Monique Kroon (Herenwegschool), voor de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar door bestuurder Kirsten Wolfert en voor de gemeente Wassenaar door wethouder Aart van Sloten.

Tags

ConvenantGemeenteOndertekeningTaalklasWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top