Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Een Wassenaar waaraan iedereen mee kan doen

12 december 20222 minute read

Inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen aan een inclusief Wassenaar. Een Wassenaar waaraan iedereen mee kan doen op basis van eigen interesses en talenten. Op donderdag 15 december organiseren we van 18.30 tot 21.30 een brede werkconferentie. Tijdens deze sessie ontwikkelen we mooie initiatieven en stellen we de actiepunten op voor de Lokale Inclusie Agenda. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de link: https://www.wassenaar.nl/inclusie-agenda-wassenaar.

Honderdvijftig inwoners, organisaties en beleidsmakers hebben meegedaan aan de veertig interviews en de vijf thematafels van de Lokale Inclusie Agenda. Nu is het tijd om alle kennis, inspiratie, verhalen en knelpunten bij elkaar te leggen. En om als samenleving en gemeente gezamenlijk actie te ondernemen om een inclusieve samenleving dichtbij te brengen. Tijdens de Brede Werkconferentie staan zes thema’s centraal: de inclusieve arbeidsmarkt, cultuur vrije tijd & sport, inclusief onderwijs, de inclusieve buurt, zorg & welzijn in een inclusieve samenleving en communicatie politiek & dienstverlening. Iedereen die graag meedenkt over een inclusieve samenleving in Wassenaar of een idee heeft voor een mooi initiatief is uitgenodigd.

Het programma

Wat staat er op het programma? We scherpen de mooie voorbeelden, knelpunten, toekomstvisie en actiepunten aan die tijdens de interviews en thematafels zijn opgehaald. Ook maken we een gezamenlijk actieplan, met heel concreet aangegeven welke acties door wie gedaan worden en in welk tijdspad. Daarna gaat de Lokale Inclusie Agenda naar college en raad. De Werkconferentie wordt gefaciliteerd door Inclusionlab.

 Datum: Donderdag 15 december 2022

Tijd: 18.30 – 21.30 uur

Locatie: Raadhuis De Paauw (Raadhuislaan 22, Wassenaar)

Aanmelden en praktische informatie

Deelnemers kunnen zich aanmelden via: https://www.wassenaar.nl/inclusie-agenda-wassenaar. 

Wil je meer weten? Of heb je vragen? Maak je gebruik van een tolk of heb je dieetwensen, etc.? Neem dan contact op met Bram de Vries via 06 – 10699163 of wassenaar@inclusionlab.nl.

Tags

BijeenkomstGemeenteLokale inclusie agendaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top