Ga naar hoofdinhoud
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Steenharde woorden tijdens laatste raadsvergadering

15 december 20223 minute read

“Er was geen sprake van collegiaal bestuur.” Woorden van scheidend wethouder Caroline Klaver – Bouman (VVD) tijdens haar afscheidsspeech afgelopen dinsdagavond. Tijdens de gemeenteraadsvergadering ging ze er, om met voetbaltermen te spreken, met gestrekt been in. Onlangs diende ze, met het vertrek van de VVD uit de coalitie, haar ontslag in als wethouder.

Ze uitte ongewoon scherpe kritiek op een collegepartij en wethouder die verder niet bij naam werd genoemd. “Vanaf het begin werd door één partij partijpolitiek bedreven en werden toon en inhoud van collegestandpunten individueel ingevuld.” Daarbij bleef de kritiek niet. “De bejegening over en richting medewerkers en oppositieraadsleden van één wethouder was uiterst bedreigend en buiten alle omgangsvormen. Ik vroeg mezelf af hoe lang ik dit kon volhouden.” Ze riep de gemeenteraad op zich in te spannen voor sociale veiligheid. “Niemand hoeft zich onveilig te voelen in een dorp als Wassenaar en zeker niet binnen de ambtelijke organisatie.”

Straatstenen Rijksdorp
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar was sprake van meer stekeligheid dan alleen de afscheidswoorden van Caroline Klaver. Dat ongemak betrof de discussie in de raad over het al dan niet agenderen van een agendapunt over straatstenen voor Rijksdorp. Rogier Krabbendam (D66) sprak zich uit tegen bespreking van het agendapunt. “Ik vind het jammer als we het voorstel zoals het nu voorligt gaan bespreken. Dit is onnodig politiek gemaakt door de straatstenen van het centrumplan te gebruiken.” Desondanks stemde een nipte meerderheid in de raad voor bespreking van het agendapunt.

“Dit agendapunt lijkt te zijn ingefrommeld op de raadsagenda. We hebben nog te veel vragen om dit nu inhoudelijk te behandelen,” aldus Charlotte Rogge-Schneider (VVD). Rogier Krabbendam (D66) sprak zijn onvrede uit over het gebruik van de stenen die voor het centrumplan bestemd zijn. Ik vind dit behoorlijk pestgedrag en onnodig kwetsend.” Hij vond dat sprake was van een signaal naar ondernemers in het centrum. Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar) was van mening dat het hier een ‘technisch besluit’ betrof om hoognodig onderhoud te plegen aan het stratenplan in Rijksdorp. Aan het einde van de discussie matigde Krabbendam zijn gebruikte woorden over het pestgedrag.

Verantwoordelijk wethouder Aart van Sloten (GroenLinks) toonde zich verbaasd over de gang van zaken. “Ik heb in de commissie aangegeven dat we dit zouden bespreken in de gemeenteraad.” Hij betreurde de ontstane beeldvorming. “Het centrumplan is zo veel meer dan alleen die stenen. Die beeldvorming is niet goed en vergroot de tegenstellingen.” Hij gaf aan dat de stenen die voor Rijksdorp worden gebruikt, losstaat van het centrumplan. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van VVD/D66/DLW/CDA om geen gebruik te maken van de stenen voor het centrumplan, werd door de wethouder ontraden. Na een korte schorsing werd het amendement ingetrokken. Uiteindelijk stemde de raad met een nipte meerderheid voor het raadsvoorstel.

Tags

GemeenteraadGemeenteraadsvergaderingWassenaar
Back To Top