Skip to content

Van fouten kun je leren

15 december 20223 minute read

In de zomer sloten wij, Lokaal Wassenaar, samen met Groen Links, VVD en Hart van Wassenaar een coalitieakkoord met de beste wil en ambities om Wassenaar beter en mooier te maken. Dat is deze week tot een einde gekomen. Jammer? Deels. We hebben al met al redelijk wat kunnen realiseren of in ieder geval met een aanzet daartoe kunnen komen.

De weg aan de Mansveltkade wordt veiliger, strategische stappen gezet in het behoud van de groene zone, scholen kregen nog nimmer zo veel geld voor toekomstbestendige gebouwen, meer geld voor de voedselbank en het Sociaal Domein, en als laatste wapenfeit; dat bordje bij de speelweide “Verboden voor onbevoegden” zal aangepast worden.

Waar is het dan fout gegaan? Twee redenen. Ten eerste is in het coalitieakkoord uitgegaan van een inputbegroting, meer concreet: een verhoging van 20 procent OZB, zonder dat daar een deugdelijke onderbouwing voor was of een gedegen plan. De achterliggende visie op de financiën klopte; echter het idee om dan zonder verdere onderbouwing te komen tot een verhoging van 20% was een beslissing die verkeerd is uitgepakt.

Geld uitgeven dat met belastingen is opgehaald, hoeft niet verkeerd te zijn. De vraag is: heb je het geld echt nodig en waar wil je het aan uitgeven? Vooral dat laatste was voor ons een belangrijk punt. Als het college meer geld nodig heeft, dan willen wij daar als raadsleden wel een goed onderbouwd verhaal bij, inclusief een planning en de op te leveren resultaten.

Impuls van communicatie met de burger, 250.000 euro structureel. Wat ga je met dat geld doen?; bij toelichting kwam naar voren het in dienst nemen van telefoonbeantwoorders, ambtenaren die brieven zouden beantwoorden. Prima, maar voor 250.000 euro? Waarom niet 100.000?

Groenonderhoud van B naar A, kost 750.000 euro structureel Groenonderhoud a la, maar voor 750.000? Waar is dat op gebaseerd, wat ga je ervoor doen? Uiteindelijk kregen wij de indruk dat naar de 20 % werd toe geredeneerd.

Bij meerdere voorstellen hadden wij de indruk dat het niet realistisch is dat de bedragen ook daadwerkelijk zouden worden besteed. Dit zou tot effect hebben dat de reserves van de gemeente zouden toenemen. Dat is niet waarom je in deze tijden de OZB zo fors gaat verhogen.

Dan kom ik bij een tweede reden; en ik wil uit respect voor de partijen waarmee we hebben samengewerkt niet met modder gooien. Maar bij het besturen van een gemeente hoort ook het water bij de wijn doen, het aftasten waar je elkaar kunt treffen, het aanvoelen van de wensen van je medestanders. Naar onze waarneming had Hart van Wassenaar op cruciale momenten deze vaardigheid vaker moeten gebruiken. Niet zozeer naar ons als Lokaal Wassenaar, maar wel naar bijvoorbeeld andere partners zoals de VVD of PVDA. Het onderhandelen met het mes op tafel is niet duurzaam gebleken.

Hart van Wassenaar heeft aangegeven nu plaats te nemen in oppositie. Daar is de aanvoerder van deze lokale partij waarschijnlijk ook beter op zijn plek qua stijl van politiek bedrijven.

Wij danken zowel Groen Links, Hart van Wassenaar als de VVD voor de samenwerking en kijken met vertrouwen uit naar de vorming van een nieuwe coalitie.

Jeroen Gankema

Fractie Lokaal Wassenaar, altijd in de buurt!

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top