Skip to content

CDA Wassenaar: acties voor de Zorg en Kerst- en Nieuwjaarswensen!

21 december 20222 minute read

Het CDA zat niet stil. Tijdens de raad van 13 december werd een motie op het gebied van zorg over de afspraken met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) ingediend. Deze lokale organisatie is één van de vier organisaties waarmee de gemeente Wassenaar gaat werken bij de invoering van het Sociaal Team Wassenaar, het ene loket dat de toegankelijkheid tot de zorg voor de inwoners moet vergemakkelijken en tevens tot kostenbesparingen moet leiden. Dit Sociaal Team zal 1 januari 2023 starten.

Daarin wordt het College opgeroepen om in overeenstemming met elkaar afspraken te maken over de te verdelen taken en om de SMOW zoveel mogelijk onder eigen regie de taken te laten uitvoeren. Ook wordt gevraagd de afspraken vast te leggen in een convenant en gefaseerd te starten. Doel van de motie is om nu snel duidelijkheid te hebben over de taken en verantwoordelijkheden. De motie werd door diverse partijen gezamenlijk ingediend en werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Met een motie geïnitieerd door D66 met steun van het CDA werd veilig gesteld dat er voldoende financiering is voor de SMOW om de taken uit te voeren. Alles bij elkaar een staaltje van positieve en brede samenwerking in onze raad, zo merkte Saskia Ettema-Walkate, CDA raadslid op toen zij de motie toelichtte in de raadszaal.

Een ander punt van zorg voor het CDA is de huisartsen die wachten op een vergunning voor de aanbouw bij de Jozefkerk. Het doel om alle huisartsen onder één dak te hebben, is al lang geleden heel breed afgesproken. Nu nog die vergunning. Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over de concrete stappen die de huisartsen moeten nemen om tot deze vergunning te komen. Op dit moment dreigt de kwaliteit van de te leveren huisartsenzorg onder druk te komen. Dat mag niet zo zijn in een dorp als Wassenaar. Het CDA hoopt dat de huisartsen op korte termijn duidelijkheid krijgen over de te volgen procedures, zodat zij binnen afzienbare termijn aan de slag kunnen voor deze gezamenlijke praktijk.

Tot slot wensen de fractieleden Hubert Schokker, Saskia Ettema – Walkate, Rene Beerepoot en Sabrina Everard u feestelijke kerstdagen! Wij hopen dat u samen met uw dierbaren kan vieren en wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar. Het CDA zet zich de komende weken vol in voor een stabiel bestuur in ons prachtige dorp.

PHOTO 2022 9 december 2022

Tags

CDAGemeenteraadIngezonden
Gerelateerde artikelen
Back To Top