Skip to content

D66: Wassenaar sluit politiek onstuimig jaar

21 december 20222 minute read

De laatste raad van 2022 zit erop.  Er zijn belangrijke keuzes voor Wassenaar gemaakt, waaronder de unanieme oproep voor een verkenner die de politiek weer terug op de rails gaat brengen. Voor D66 ook een avond met drie aangenomen moties op het gebied van het onderwijs en over subsidies voor maatschappelijke organisaties.

Onze fractie is mede-indiener geweest bij een – gelukkig raadsbreed aangenomen – belangrijke motie: een verkenner gaat helpen de politiek impasse te doorbreken. Bij de behandeling gaf de fractie van Hart voor Wassenaar vooraf al aan niet beschikbaar te zijn voor een volgend college. Ofwel: zij sluiten samenwerking met alle partijen op voorhand uit. Helder standpunt, maar voor de democratie niet zo’n mooi signaal. Het geeft wel duidelijkheid. De fractie van D66 hoopt dat in 2023 snel doorgepakt kan worden naar een nieuw college – bij voorkeur zo raadsbreed als mogelijk!

De D66 motie om bij nieuwbouwplannen voor scholen energieneutraal te bouwen. Bij de spannende begrotingsbehandeling – waarbij de ozb-verhoging van 20% van tafel ging – staakten de stemmen nog, maar deze keer is de motie met 14 stemmen voor aangenomen. Dat is goed nieuws en zeker een punt dat we aan de verkenner mee willen gaan geven. Een tweede motie van de fractie van D66 over de verbetering van de ventilatie op de Wassenaarse scholen is met algemene stemmen aangenomen: college ga aan het werk met de in het eerste kwartaal van 2023 nog openstaande landelijke subsidieregeling waarbij het mogelijk is voor schoolbesturen 60% van de gemaakte kosten teug te halen! Maandag jl. brachten we met een delegatie van de raad een werkbezoek aan de Herenwegschool om te zien hoe daar al een nieuwe luchtbehandeling is geïnstalleerd. Een geslaagd voorbeeld.

De fractie is blij dat college en voltallige raad instemden met de motie van D66, CDA, VVD, PvdA en DLW om het subsidiebudget voor 2023 op te hogen met € 250.000 om aanvragen te kunnen honoreren. D66 maakte zich met name zorgen over de gelden voor SMOW – een belangrijke maatschappelijke organisatie in Wassenaar waar inwoners terecht kunnen voor raad en daad bij vragen bij ondersteuning op allerlei gebied: van schuldhulpverlening tot Mantelzorgondersteuning en nog veel meer.

D66 wenst alle Wassenaarders een goed jaar toe in 2023. En voor Wassenaar als dorp: dat er weer snel een nieuw college mag zijn om ons mooie en geliefde dorp goed te besturen.

De D66 fractie

Tags

D66GemeenteraadIngezonden
Gerelateerde artikelen
Back To Top