Ga naar hoofdinhoud

Aandachtspunten bij de jaarwisseling 2022 – 2023

30 december 20224 minute read

De jaarwisseling staat voor de deur! Wij wensen u een fijne jaarwisseling. De gemeente streeft naar een veilige en gezellige jaarwisseling voor iedereen. Dat doet zij in nauwe samenwerking met haar partners. We hebben hieronder alle informatie over de jaarwisseling voor u op een rijtje gezet.

Vuurwerkverkoop
Vuurwerk mag verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Het vuurwerkverkooppunt in Wassenaar is Tuincentrum De Bosrand, Rijksstraatweg 361b.

Wanneer mag vuurwerk worden afgestoken?
Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een taakstraf, straf of boete krijgen als u zich niet aan de regels houdt. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen.

Strengere eisen vuurwerk afsteken in Wassenaar
In Wassenaar staan veel huizen met een rieten dak en er is veel bos- en duingebied. De regels bij het afsteken van vuurwerk zijn in Wassenaar dan ook strenger dan in andere gemeenten omdat het brandgevaar daar groter is.

Vuurwerk afsteken bij woningen met rieten daken
Er geldt een verbod om vuurwerk af te steken binnen een afstand van 30 meter van woningen met een rieten dak. Buiten deze afstand mag er laag vuurwerk worden afgestoken: vuurwerk dat minder dan 10 meter de lucht in gaat. Vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk dat hoger gaat dan 10 meter, moet verder dan 250 meter van de woning worden afgestoken.

Vuurwerk afsteken bij bos- en duingebieden
In de buurt van bos- en duingebieden moet een grotere afstand in acht worden genomen. Vuurwerk afsteken binnen 100 meter van deze gebieden is verboden in verband met groot brandgevaar. Buiten deze afstand van 100 meter is het weer toegestaan om laag vuurwerk af te steken. Hoog vuurwerk is pas toegestaan als er 250 meter afstand is tussen de bos- of duinrand en de afsteekplaats.

Bij overtredingen
Wanneer er een overtreding wordt begaan, dus als het vuurwerk te dicht bij brandgevaarlijke plaatsen wordt afgestoken, treedt de politie op. In samenwerking met Bureau Halt (voor jongeren tot 18 jaar) wordt een streng “Lik-op-stuk” beleid gevoerd. Er wordt niet eerst gewaarschuwd.

Illegaal vuurwerk
De gemeente Wassenaar hoopt op een gezellige en veilige jaarwisseling. Daarom zet de gemeente zich in om het gebruik van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Opruimen vuurwerkafval
Vuurwerkafval vervuilt de straten en kan gevaarlijk zijn. Na de jaarwisseling gaan kinderen op zoek naar vuurwerk dat nog niet is afgegaan. Ieder jaar gebeuren hierdoor ernstige ongelukken. Daarom vragen wij u om uw vuurwerkafval na het afsteken op te ruimen en niet te wachten tot de volgende ochtend. Gebruik daarvoor een vuurwerkafvalzak en doe deze in de container voor restafval. Heeft u geen vuurwerkafvalzak? Dan kunt u het vuurwerkafval ook direct in de container voor restafval deponeren. Maak het vuurwerkafval nat voordat u het opruimt.

Vreugdevuur
Voor het houden van een vreugdevuur is een evenementenvergunning nodig. Voor een vreugdevuur in de wijk Kerkehout is een vergunning aangevraagd. De locatie van het vreugdevuur Kerkehout is het (openbare) parkeerterrein van de Sportvereniging Wassenaar. Er zijn dit jaar geen verdere aanvragen gedaan voor oud en nieuw.

Afvalinzameling tijdens de feestdagen
Kijk voor eventuele wijzigingen van uw afvalinzameling op www.avalex.nl  of neem contact op met de klantenservice via 0900-0507.

Afsluiting containers
Om brandstichting te voorkomen, worden de ondergrondse containers afgesloten. Dit gebeurt op oudjaarsdag van 18:00 uur tot en met nieuwjaarsdag 06:00 uur. Ook de bovengrondse containers voor PMD, textiel en papier worden afgesloten van oudjaarsdag tot en met nieuwjaarsdag. De kleine afvalbakken die helaas slachtoffer zijn geworden van vuurwerkschade worden vervangen in het nieuwe jaar.

Inzameling kerstbomen
Particulieren kunnen hun kerstboom op woensdag 4 januari 2023 op diverse locaties inleveren. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50. Leuk voor uw kind(eren) om een extra zakcentje te verdienen.

Locatie Tijd
Kerkehout/ Mariaplein 12:30 – 14:30 uur
Bloemcamplaan 14:30 – 16:00 uur
Zanderijlaan 12:30 – 16:00 uur
Ter Weerlaan 12:30 – 16:00 uur
Thorbeckestraat 12:30 – 16:00 uur

Spelregels
Op alle locaties geldt: per ingeleverde boom krijgt men € 0,50
De kerstbomen moeten ontdaan zijn van spijkers
Uitsluitend particulieren kunnen met de actie meedoen

Tags

GemeenteJaarwisselingVuurwerkWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top