donderdag 07 juli 2022

A Algemeen

Een pop-up bakkerij in Rijksdorp om de saamhorigheid een impuls te geven

Afgelopen weekend nam Elise de Jong het initiatief voor een ‘pop-up’ bakkerij in de wijk Rijksdorp. Ze plaatste het op de buurtapp en het animo voor de broden van Elise bleek groot. Eén bewoner bood aan eieren te brengen van haar kippen, een andere bood zelf geperste olijfolie aan en vele Rijksdorpers genoten dat weekend van het overheerlijke brood uit de ovens van de ouders van Elise.

Elise woont voor haar studie Biologie in Amsterdam, maar was nu even een tijdje thuis bij haar ouders aan de van Bergenlaan. “Er is een groot contrast tussen het levendige Amsterdam en het stille Rijksdorp”, vertelt zij. “Het viel me op, dat corona veel invloed heeft gehad op de saamhorigheid in de wijk. Voorheen werden er geregeld gezellige dingen georganiseerd voor de bewoners en dat was er nu niet meer”.

Zij wilde dan ook door haar “brood project” de saamhorigheid een impuls geven. En dat is gelukt. “Het afgelopen weekend hebben we heel wat mensen over de vloer gehad. Dat is zo leuk en de mensen spreken elkaar weer eens.”

Waarom probeer je die saamhorigheid nu juist te bevorderen door een pop-up bakkerij?
“Ik werkte in Amsterdam naast mijn studie in “the baking lab”, vertelt Elise. “ De eigenaar had dat opgezet vanuit een min of meer filosofische insteek. Het lab werd naast een bakkerij ook een soort gemeenschapsplek waar workshops werden gegeven, er vond kennisoverdracht plaats, er werd gerecycled en ook mensen met bijvoorbeeld een burn out kwamen in ons lab om de balans tussen hoofd en hand te herstellen door brood te bakken. Brood is zo basic. Iedereen kent het, iedereen kent de geur van vers gebakken brood.”

Elise verwerkt in haar broden natuurlijke zuurdesem. Vanuit iets simpels ontstaat zo op een natuurlijke wijze een mooi product. Afgelopen weekend werkte ook haar moeder mee met het bakken van de broden. “Het is transgenerationeel”, lacht Elise, “maar dan in de omgekeerde richting.”

Komende zondag zal Elise nog broden bakken voor de bewoners van Rijksdorp. Daarna vertrekt ze weer naar Amsterdam om zich te storten op haar masterstudie.
“Voedsel heeft de kracht om te verbinden,” besluit Elise. “Het geeft heel veel positieve impulsen aan de hersenen. Die positiviteit breng ik graag over aan anderen.“