vrijdag 27 mei 2022

R Rubrieken

Objectief meten van de overlast van vliegverkeer in Wassenaar

Laatst heeft er een artikel op Wassenaarders.nl gestaan over de overlast dat vliegverkeer met bestemming Schiphol in Wassenaar veroorzaakt. Dat artikel op Wassenaarders.nl veroorzaakte de nodige discussie tussen voor- en tegenstanders.

De in het artikel benoemde overlast is niet continu, maar lijkt momenteel wel weer pieken te vertonen in deze vakantietijd in combinatie met twee gesloten banen op Schiphol. Vandaar dit artikel waarin een poging wordt gedaan inzicht in de spreiding van de overlast binnen Wassenaar te geven en wordt aangegeven hoe je als Wassenaarder zelf eenvoudig een objectieve meting zou kunnen verrichten van vermeende geluidsoverlast.

Als je kijkt op het op Nederland gerichte deel van de website van explane.org (https://reports.explane.org/nl/) en zoekt op Wassenaar dan kan je daar o.a. het onderstaande overzicht vinden zoals opgenomen in Figuur 1.

tabelexplane
Figuur 1. (Gem. = Gemeten)

Uit dit overzicht lijkt te blijken dat in Wassenaar Noord (postcode 2241), het dichtstbevolkte deel van Wassenaar, de vliegoverlast het grootst is. Dit blijkt uit het Gemeten piekniveau en de Gemeten vlieghoogte. Hierbij is het goed om te weten dat met een afnemende vlieghoogte het geluid kwadratisch toeneemt.

Deze metingen op de explane.org site zijn door inwoners van Wassenaar zelf vastgelegd door middel van de Explane App. De Explane App, die is gelinkt aan deze site, legt de geluidsniveaus vast door middel van de microfoon in een mobiele telefoon (Gemeten piekniveau) en koppelt die informatie aan vervolgens aan de vluchtinformatie (Gemeten vlieghoogte) die van internet gehaald wordt. Over een meting met deze App is hooguit op te merken dat de gemeten geluidsniveaus te laag zouden kunnen zijn door een minder goed functionerende microfoon van de mobiele telefoon, de rest is objectief vastgesteld. De Explane App is gratis te downloaden via Google Play of de Apple App Store.

Op basis van persoonlijke ervaringen lijkt de overlast vooral opvallend te zijn als laagvliegende vliegtuigen van richting veranderen of het toerental van de gasturbines ineens flink wijzigen. Dit soort activiteiten lijken geregeld boven Wassenaar Noord plaats te moeten vinden.

Het lijkt een goed idee om vermeende overlast in Wassenaar met een App als de Explane App vast te gaan leggen omdat hiermee de discussie tussen voor- en tegenstanders beter geobjectiveerd kan worden en er geen onnodige wel/niet discussies hoeven te ontstaan.

De informatie van de explane.org en vliegherrie.nl sites wordt ook als betrouwbaar geachte input gebruikt door vele partijen in het overleg met Schiphol en de (Rijks)overheid.

Denk hierbij aan partijen als SchipholWatch, Milieudefensie, Greenpeace, Partij voor de Dieren, Extinction Rebellion, Bewoners Omgeving Schiphol, SATL, GroenLinks Aalsmeer, GroenLinks Haarlemmermeer, BTV-Rotterdam, Platform Vlieghinder Kennemerland, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Platform Vliegoverlast Amsterdam, Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, Kennisnetwerk IMPACT, Stichting SWAB, Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder, Werkgroep Red Gelderland, Stichting Red de Veluwe, SOS Zaanstreek, BVM2, Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder en Floriande TegenGeluid.

PS. Ik gebruik geen Facebook en zie dus geen van de eventuele commentaren op dit artikel.