donderdag 07 juli 2022

A Algemeen

Blazers en paarden van 'In 't Groene Hout' te gast bij Fonds Wassenaar (met video)

Gisteren, op 10 juni, waren de jachthoornblazers, jagers en paarden van Stoeterij In t Groene Hout te gast bij de ontvangst van Fonds Wassenaar.

Tijdens de drukbezochte ontvangst van het Fonds, dat als subsidieverstrekker ter versterking van de Wassenaarse gemeenschap een prominente plaats binnen de gemeente veroverd heeft, werden jachtmelodieën gespeeld en werd jagerslatijn tijdens een biertje gedeeld.

De tradionele jachthoornblazerij zoals op de Stoeterij gebezigd behoort tot het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de UNESCO, hetgeen betekent dat de diverse overheden zich zullen inzetten voor het behoud van deze waardevolle traditie.