dinsdag 27 september 2022

N Nieuws

Nieuwe regels voor winkeluitstallingen zoals stoepborden en koopwaar

In 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders nieuwe regels voor uitstallingen in winkelgebieden van Wassenaar vastgesteld. De regels gaan over de locatie, de beeldkwaliteit en de hoogte van de winkeluitstallingen, zoals stoepborden en kledingrekken. Ze zijn in samenwerking met het centrummanagement, pandeigenaren en ondernemers opgesteld.

Om ondernemers hierop voor te bereiden is gekozen voor een overgangsperiode. De regels gelden per 1 juli 2022. De regels moeten de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en veiligheid op straat vergroten.

Zo wordt het voor inwoners en bezoekers nog aantrekkelijker om in winkelgebieden te verblijven. Ook ondernemers hebben daar dan weer profijt van.

De regels voor uitstallingen zijn te vinden op de website.