donderdag 08 december 2022

P Politiek

PvdA blij extra financiële ondersteuning voor lagere inkomens!

Op 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2022- 2026 aangenomen en is akkoord gegaan met een voorstel van de PvdA om meer te doen voor lage inkomens met een inkomen van tussen de 120% en 150% van het sociaal minimum (meestal de bijstandsnorm).

PvdA commissielid Marvin van der Nat: “De rijksoverheid heeft in verband met de flink gestegen kosten van energie huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) een bedrag van €1300,- toegekend. Dat is mooi maar de groep hier net boven heeft het ook zwaar en ook alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.”

In een groot aantal gemeenten in Nederland biedt de gemeente naast de rijksregeling de helpende hand. Vaak wordt de groep die voor € 1300 in aanmerking komt verhoogd tot huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot 130% van het sociaal minimum. De PvdA in Wassenaar trekt de groep wat breder tot 150% van het bestaansminimum met het streven om te komen tot een eenmalige ondersteuning van maximaal € 500.

PvdA fractievoorzitter Henri van Smirren: “De gemeente heeft al een aantal maatregelen aangekondigd die inwoners kunnen helpen om op termijn de energiekosten omlaag te brengen en om inwoners die in financiële nood raken te helpen. Dat vind ik echter niet genoeg. We moeten juist voorkomen dat deze financiële problemen ontstaan en extra ondersteuning kan in deze moeilijke tijd veel ellende voorkomen.

Onze fractie heeft daarom tijdens de Begrotingsraad een amendement ingediend om dit voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk bleek het amendement nagenoeg raad breed te worden gesteund door PvdA, CDA, D66, DLW, Groen Links, Lokaal Wassenaar en de VVD. In het amendement staat dat er maximaal € 500.000 voor de extra ondersteuning wordt uitgetrokken. Dat moet eerlijk worden verdeeld en we weten niet precies hoeveel huishoudens er voor in aanmerking komen. Het zal op aanvraag moeten omdat de gemeente de inkomensgegevens niet heeft. Pas nadat alle aanvragen zijn beoordeeld kan worden bepaald hoe hoog de tegemoetkoming wordt. Het kan dus zijn dat het uitgekeerde bedrag minder wordt dan de beoogde € 500.-”

Henri besluit: “Deze inkomensondersteuning wordt vanuit de algemene reserve betaald. Zeg maar de spaarpot van de gemeente die juist in deze bijzondere omstandigheden incidenteel kan worden aangesproken. Ik hoop dat de aanvragen snel kunnen worden ingediend en afgehandeld om huishoudens met lagere inkomens deze winter extra kunnen worden geholpen.”

 

 

 

Een site met o.a. nieuws, achtergronden, meningen, ideeën voor, door en over Wassenaarders