Ga naar hoofdinhoud

Eerst de keien, dan het grind

5 januari 20233 minute read

Een nieuw jaar, een nieuw college. Op dit moment zijn de voorverkenningen tussen partijen al weer in volle gang. Wie wil met wie? Wat willen we de komende jaren nog bereiken?

In zijn algemeenheid is Lokaal Wassenaar van mening: wees realistisch in je planning, ga geen zaken beloven die je niet waar kunt maken. En bespreek eerst de belangrijkste zaken (de keien) en richt je daarna pas op de kleinere zaken (het grind).

Wij hebben voor de nieuwe coalitie twee keien die we willen inbrengen; 1) We blijven de Verkeersveiligheid verbeteren en 2) buurtverenigingen, culturele instellingen en sportverenigingen krijgen meer ondersteuning. Dit laatste omdat ze hun meerwaarde de afgelopen jaren hebben aangetoond; succes en inspanningen mogen daarom beloond worden. Buurtverenigingen zorgen voor meer gemeenschapszin, dragen bij aan het voorkomen van eenzaamheid en blijken de participatie bij bestuurlijke besluiten te bevorderen. Tel uit je winst.

Culturele instellingen, inclusief de bibliotheek, geven het wonen in Wassenaar dat extra plezier en creativiteit wat je in een mooie gemeente mag verwachten. Sportverenigingen zorgen voor een gezonde levensstijl van jongs af aan. Bovendien leer je er samen te werken, te incasseren en successen met elkaar te delen. Iedere euro waard dus.

Natuurlijk barst iedere partij weer van de ideeën en de ambitie. Realisme is echter op zijn plaats. De ambtelijke organisatie is nog maar een jaar geleden ontvlecht van het samenwerkingsverband met Voorschoten. De organisatie moet nog houvast krijgen, heeft behoefte aan een stabiele koers. Daarbij komt: een groot gedeelte van het takenpakket ligt voor de komende jaren al vast. Dat zijn de zaken die een gemeente behoort te doen vanuit zijn wettelijke taken: paspoorten, jeugdzorg, WMO, veiligheid, afvalinzameling etc. etc.

Met de ontvlechting van Voorschoten hebben we een deel van de ambtelijke organisatie overgenomen; in hoeverre deze in de praktijk aansluit bij de behoeften van ons dorp is de vraag. Wat Lokaal Wassenaar betreft is het noodzakelijk dat we eerst bepalen wat de gemeentelijke kerntaken zijn en bespreken welke we daarvan zelf willen uitvoeren en welke extern worden uitbesteed.

Het toekomstige bestuur legt dit vervolgens naast de huidige formatie en kijkt of we hiermee vooruit kunnen. Het is daarbij zaak dat we een aantrekkelijke werkgever blijven als gemeente waar ambtenaren kunnen werken vanuit vertrouwen met oog voor de menselijke maat. Zo kunnen we de bestuurskracht van onze organisatie de komende jaren vergroten, zodat ambities ook omgezet worden in resultaten.
Genoeg te doen dus in 2023.

Jeroen Gankema
Lokaal Wassenaar, altijd in de buurt!

 

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top