Ga naar hoofdinhoud

PvdA: de energietransitie vraagt om concrete doelen

9 januari 20232 minute read

Inmiddels is na alle ontwikkelingen in de Wassenaarse politiek verkenner Klaas Tigelaar bezig met zijn opdracht om te bezien hoe weer zo breed mogelijk een nieuwe coalitie kan worden gevormd. Dit vraagt van de politieke partijen in Wassenaar om weer stil te staan wat hun insteek zal zijn bij eventuele collegeonderhandelingen.

Hoe in hun ogen oplossingen worden gevonden voor de maatschappelijke uitdagingen waarbij de gemeente een rol speelt. Dat verwachten inwoners immers van hun gemeentebestuurders. Die oplossingen zijn natuurlijk niet altijd eenvoudig en maatschappelijke uitdagingen zijn vaak complex. Een voorbeeld hiervan is het thema verduurzaming dat vooral ook een sociaal vraagstuk is. Je kunt immers niet groen doen als je rood staat. In Wassenaar hebben we met veel grote huizen een forse uitdaging als het gaat om isolatie.

Er zijn rijksubsidies en de gemeente denkt mee maar dat zal niet genoeg zijn; het kost inwoners en zeker de huiseigenaren geld en dat moeten we onder ogen zien. Dus hoe maken we ook als gemeente de noodzakelijke energietransitie haalbaal en betaalbaar….
PvdA fractievoorzitter Henri van Smirren: “Er zijn partijen, ook in Wassenaar, die pleiten voor nieuwe kerncentrales. Buiten de vraag of men ook enthousiast is voor zo’n centrale als die op Wassenaars grondgebied komt, is het geen structurele oplossing. Het is vooral een bedenkelijke vlucht naar voren.

Volgens Tom Middendorp, oud Commandant der Nederlandse Strijdkrachten, bieden nieuwe kerncentrales geen oplossing voor de korte termijn, de plan-/bouwperiode is minimaal 12 jaar, en de lange termijn, uranium / thorium zijn geen duurzame, betrouwbare bronnen. Voor de middellange termijn kan het een bijdrage leveren aan de elektriciteitsbehoefte maar tegen enorme financiële en maatschappelijke kosten. Bovendien wordt er een zeer kostbare erfenis, nucleair afval, afgewenteld op toekomstige generaties.”

Henri besluit: “De PvdA staat voor een realistische, betaalbare en echt duurzame aanpak. Dat is nu, samen met de inwoners van Wassenaar, investeren in concrete en meetbare doelen. De gemeente adviseert inwoners actief en biedt een duidelijk perspectief over welke technieken ze zelf kunnen toepassen. Ook over duurzaam leven en hoe onze levensstijl duurzamer kan. ‘Willen = kunnen’ is een kreet die we in de wandelgangen van raadhuis de Paauw de laatste tijd vaak hebben gehoord. Laten we dat dan met elkaar op dit belangrijke vraagstuk waarmaken. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat ons betreft een mooi streven om op te schrijven in een nieuw coalitieakkoord.”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top