Ga naar hoofdinhoud

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Leendert de Lange

11 januari 20238 minute read

Graag begin ik met de zin die vorig jaar vaak is uitgesproken: wat fijn dat het weer mag en kan! Ik ben dan ook blij dat zoveel dorpsgenoten aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven.

De opzet van deze nieuwjaarsreceptie is dit jaar anders en dat heeft een reden. Onze raadsleden en het college staan niet meer in een rij, maar zijn als gastvrouwen en gastheren verspreid over de diverse ruimtes in ons gastvrije Raadhuis. Zo kunt u sneller en makkelijker het gesprek met ze aangaan. Want dát is waarom we hier samen zijn gekomen!

Vorig jaar rond deze tijd bevonden we ons nog in een lockdown. We trokken ons terug in onze eigen bubbel en maakten massaal gebruik van de sociale media om ons ongenoegen te uiten. Het was een ingewikkelde tijd en we waren prikkelbaar. Nadat de lockdowns waren opgeheven, gingen we letterlijk de straat op om onze ontevredenheid kenbaar te maken. Denk aan de boerenprotesten die ook ons dorp aandeden en de vele demonstraties in de buurgemeenten. Gelukkig las ik onlangs in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat wij, Nederlanders, de tegenstellingen behoorlijk zat zijn. En daar sluit ik mij graag bij aan.

Laten we in dit nieuwe jaar proberen te onderzoeken wat onze overeenkomsten zijn en hoe we daarin een balans kunnen vinden. Laten we elkaar ontmoeten en de verbinding zoeken. Daar heb ik zeer recent een mooi voorbeeld van gezien. Zo kon tijdens Oud en Nieuw het vreugdevuur van Kerkehout niet worden aangestoken door de harde wind. Na snel schakelen met de wijkgemeenschap, de organisatie, politie, brandweer en de gemeente hebben we binnen een paar uur een oplossing gevonden. Al deze organisaties hadden namelijk één gemeenschappelijk doel: een gezellig samenzijn. En door gesprekken en snel handelen werd dit doel bereikt. Het vuur werd een paar dagen later alsnog aangestoken en het werd een mooi feestje. Zo kan het dus ook!

Wassenaar laat op deze manier haar kracht en zien en heeft in het afgelopen jaar weerbaarheid getoond. Eind februari 2022 brak de verschrikkelijke oorlog uit in Oekraïne. Niet ver van ons bed en met een direct effect op ons eigen welzijn. De economie, de crisissen, inflatie, we hebben er allemaal mee te maken. Maar ook in deze situatie hebben we ons van onze beste kant laten zien en daar ben ik als burgemeester erg trots op. Samen hebben we veel Oekraïners kunnen opvangen, gezorgd dat ze aandacht, een onderdak en scholing kregen. We hebben onze huizen, panden en harten opengezet.

Wij zijn daar als Wassenaarders goed in. Denk aan ruim 900 vluchtelingen en statushouders die wij ook dit jaar hebben opgenomen in ons dorp en wij met elkaar, Duinrell, het COA, de politie en de gemeente elke keer weer het draagvlak weten te vinden. Dankzij de gesprekken die wij met elkaar aangaan, vinden wij altijd weer oplossingen voor – in dit geval – een landelijk moeilijk vraagstuk.

Toch blijft het voor sommigen lastig om een gesprek aan te gaan, uit de bubbel te komen. Terwijl het weer mag en kan. Als voorbeeld geef ik dat het aantal juridische geschillen en Wet Open Overheid verzoeken voor de gemeente fors blijft. Onze ambtelijke organisatie bestaat één jaar en is in ontwikkeling. Vanzelfsprekend gaat niet alles altijd goed. Wel wordt er elke dag hard gewerkt aan een betrokken, open en bereikbare gemeente, maar ik vraag ook om geduld en begrip. Probeer allereerst eens het gesprek met de gemeente aan te gaan. Het kost enorm veel capaciteit, geld en inzet van onze ambtenaren om aan juridische verzoeken gehoor te geven. In een eerder stadium samen oplossingen bedenken is een stuk zinvoller.

Gelukkig is er ook veel bereikt door ons ambtelijke organisatie. We worden allemaal fitter en voelen ons meer thuis in Wassenaar, we zorgen voor morgen, zijn de krakers uit Ivicke vertrokken en we hebben de molen een fantastische opknapbeurt gegeven. De nieuwe sporthal krijgt vorm en het Sociaal Kernteam wordt gevormd.
We werken aan duurzaamheid en knappen de landgoederen op. We zorgen voor onze monumenten en denken aan de toekomst.
Het zijn maar enkele voorbeelden waar we als dorp bij stil mogen staan en trots op mogen zijn.

Helaas heeft Wassenaar na ordelijk verlopen raadsverkiezingen in de afgelopen maanden te maken gekregen met politiek- en bestuurlijke instabiliteit. Dat is niet goed voor het dorp en vraagt voor alle betrokkenen inzet en samenwerking om dit weer snel op de rit te zetten. De verkenner Klaas Tigelaar is samen met de 8 raadsfracties hiermee gelukkig hard aan de slag.

Naar aanleiding van diverse signalen heb ik, na overleg met de fractievoorzitters, besloten een nader inventariserend onderzoek in te stellen naar de integriteit en bestuurscultuur in Wassenaar door een extern bureau. De bestuurscultuur in ons dorp is vaak scherp. Dat mag, maar dan moet je wel de grenzen bewaken en ingrijpen als er signalen zijn, die een ordentelijk bestuur in de weg staan.
Op basis daarvan moeten we met elkaar kijken hoe we daar lessen uit kunnen trekken voor de toekomst. Het belangrijke politiek- en bestuurlijke werk van – gisteren, vandaag en morgen – kan alleen maar worden gedaan in een sociaal veilige omgeving. Niet voor niets staan in onze kernwaarden van de ambtelijke organisatie: respect, verantwoordelijkheid en omgevingsgericht.

Onze Koning verwoordde het erg mooi in zijn kersttoespraak: ‘Democratie is, met respect voor ieders grondrechten, samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen.’
Ik reken op iedereen om hier samen in 2023 keihard aan te werken in het belang van een zelfstandig en zelfbewust Wassenaar.

Gelukkig hebben we veel verbindingen mogen ervaren in ons dorp het afgelopen jaar. En ook hier ligt de kracht van Wassenaar. Na de coronaperiode hebben de vele organisaties, verenigingen en stichtingen zich opnieuw bewezen door prachtige evenementen te organiseren. Het gaat te ver om alles op te noemen, maar een paar, ook particuliere initiatieven, wil ik er graag uitlichten. Zo wordt er vanuit Stille Kracht een maandelijks ‘Samen Zijn’ georganiseerd, waarbij Wassenaarders worden samengebracht. De avondvierdaagse werd door velen gelopen en de 15 van Wassenaar was een groot succes.
De geweldige organisatie achter Koningsdag, de feestweek, het International Chamber Music Festival en de Kunstgroep in de molen mogen in dit rijtje niet ontbreken. Stuk voor stuk vrijwilligers die zich elke keer weer met hart en ziel inzetten voor de medemens, op allerlei gebieden.

In 2022 werd ook volop herdacht. Bijvoorbeeld door de jaarlijkse herdenking van de Franse Commando’s aan onze Wassenaarse Slag, de 4-mei-viering, de naamgeving van het G. van Barneveldpark en het ingetogen naam- en herdenkingsmonument achter de Dorpskerk. Met name wil ik hier de legging van de Stolpersteine noemen, die mij nauw aan het hart ligt. Opdat wij niet vergeten.
Herdenkingen die ons doen beseffen dat wij hier gelukkig in vrijheid leven in ons mooie dorp.

Dat wij in een waardevolle groene omgeving leven mag hardop worden gezegd. Er wordt in de regio geroepen om nieuwbouw, maar Wassenaar wil ook graag de groene zone en haar landgoederen koesteren en behouden. Wassenaar wil de taak op zich nemen om onze biodiversiteit, waar we immers zo trots op zijn, te behouden en alles wat groeit en bloeit te beschermen. Want veel groen en open ruimte geeft ons dorp haar meerwaarde. Dat is waar u en ik, maar ook de jonge gezinnen en de internationals op afkomen.
En door hun aanwezigheid leven onze scholen, de verenigingen en de horeca helemaal op. Het zorgt voor een bloeiende en welvarende gemeente en een regio waarin we kunnen ademen. (tekst gaat verder onder foto)

IMG 0091nieuwjaarsreceptie22Cropped

Natuurlijk is het zaak om een balans te vinden in het gebruik van onze ruimte. Laten we, als de zon schijnt, niet allemaal naar Meijendel gaan, maar ook eens naar de Kijfhoek of de Horsten. En dan het liefst ook nog op de fiets. We hebben als onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen, heel veel meer te bieden!

Dat heeft ons centrum overigens ook. Investeer met elkaar in het centrum van ons dorp. De plek waar onze internationale en lokale inwoners samenkomen.
Koop vooral lokaal en steun zo onze ondernemers, want die hebben het hard nodig. En wij als gemeenschap hebben ondernemers hard nodig voor de vitaliteit van ons dorp. Veel van deze ondernemers zijn namelijk nog aan het bijkomen van de coronacrisis. Laten we wel zijn: ook al hebben we een prachtige zomer gehad en wordt er weer volop ondernomen, de financiële situatie is bij velen nog lang niet op orde.

En als we dan ook nog de verbinding aangaan met elkaar, mijn grote wens voor 2023, dan maken wij onze naam als groene long in de Randstad helemaal waar. Kom daarom uit je bubbel, ga van dat schermpje af en richt de blik wat vaker naar buiten.
Geef het goede voorbeeld en luister naar een ander. De wijsheid van ouderen en de nieuwe en vaak mooie ideeën van jongeren kunnen als inspiratie worden gebruikt. Maar neem ook vooral zélf verantwoordelijkheid.

Praat met elkaar en probeer bij problemen samen tot oplossingen te komen. Ga de verbinding aan, zoek de ontmoeting op en start daarmee op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Geniet van de hapjes die dit jaar mede zijn gemaakt door nieuwe dorpsgenoten afkomstig uit onder andere Syrië, en proost op dit nieuwe jaar vol kansen.

Ik wens u allen een mooi 2023 toe!

Leendert de Lange (burgemeester van Wassenaar) / 10 januari 2023

 

 

Tags

BurgemeesterGemeenteLeendert de LangeNieuwjaarstoespraakWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top