Skip to content

Verkenner Klaas Tigelaar brengt advies uit aan Wassenaarse gemeenteraad

20 januari 20232 minute read

Verkenner Klaas Tigelaar adviseert VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA, D66, DLW en PvdA om met elkaar in gesprek te gaan voor het vormen van een stabiele meerderheidscoalitie in Wassenaar. Dat staat in het verslag dat de verkenner donderdagavond 19 januari heeft uitgebracht. De bevindingen zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad van Wassenaar.

De heer Tigelaar geeft aan dat de fracties van VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA, D66, DLW en PvdA bereid zijn een bijdrage te leveren aan een nieuw te vormen stabiele meerderheidscoalitie. De fractie van Hart voor Wassenaar heeft te kennen gegeven geen deel uit te willen maken van een nieuwe coalitie. GroenLinks heeft aangegeven op dit moment geen rol voor de fractie te zien in een nieuw te vormen coalitie.

Nieuw coalitieakkoord

De heer Tigelaar heeft uit de gesprekken die hij in de afgelopen weken met alle acht raadsfracties voerde, geconcludeerd dat er voor een raadsakkoord op dit moment geen unaniem draagvlak is. Dat maakt dat een zo raadsbreed mogelijk akkoord alleen is op te stellen met de partijen die bereid zijn om dit akkoord in te vullen en met elkaar te sluiten. Daarmee wordt het een coalitieakkoord. Onderwerpen waarover in het nieuwe akkoord goede afspraken moeten komen, zijn met name de uitgangspunten voor het financiële beleid en de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Andere belangrijke onderwerpen voor de komende periode zijn: wonen, verkeer, duurzaamheid, sociaal domein en sociale cohesie.

Aandacht voor bestuurscultuur

De heer Tigelaar geeft aan dat het onderwerp bestuurscultuur bij de totstandkoming en de uitvoering van een nieuw akkoord aandacht moeten krijgen: “In mijn gesprekken met raadsfracties heb ik bij allemaal de wil gezien om de samenwerking en de onderlinge verhoudingen in het gemeentebestuur te verbeteren. Daarin moet het gaan over een open houding, respect voor elkaar en op inhoud met elkaar het gesprek aangaan. Alle fracties hebben uitgesproken dat zij willen werken in het belang van alle Wassenaarders. Stabiliteit van coalitie en daarmee ook van het college wordt gezien als zeer belangrijk waarin vertrouwen en collegiaal bestuur sleutelbegrippen zijn.”

De raadfracties hebben aangegeven met het advies van de heer Tigelaar verder te gaan.

Tags

CollegeCollegevormingGemeenteGemeentebestuurGemeenteraadKlaas TigelaarVerkennerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top