Ga naar hoofdinhoud
Nieuwjaarsbijeenkomst Ondernemend Wassenaar
Foto: Ondernemend Wassenaar voorzitter Odette Perik (met microfoon achter de bar) spreekt de in ruime getale opgekomen ondernemers toe tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2023 in ’t Ruime Sop. Fotocredit: Erik-Jan van Leeuwen

Wassenaarse ondernemers snakken naar een stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur

Bert Westra
21 januari 20233 minute read

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari van Ondernemend Wassenaar in ’t Ruime Sop vroeg voorzitter Odette Perik wie er blij was met de val van het college van Burgemeester en Wethouders in december. Niemand stak haar of zijn hand op. En dat terwijl men het toch soms hartgrondig oneens was met een aantal beleidsvoornemens. Het bewijst dat ondernemers liever zien dat het dorp zich verder ontwikkelt, dan dat er niets gebeurt. Stilstand is in elk geval achteruitgang.

Perik vreest dat de breuk in de coalitie ook gaat betekenen, dat we binnenkort weer te maken krijgen met een nieuwe wethouder, terwijl wethouder Van Sloten er net goed inkwam en open stond voor het gezamenlijk met de ondernemers optrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op het vestigingsbeleid voor ondernemingen in het dorp. Iets wat hard nodig is om bedrijven ook voor de langere termijn perspectief te bieden. Het bestuur van Ondernemend Wassenaar heeft daarom nu zelf al de lead genomen om daadwerkelijk stappen te zetten op dit gebied.

De bedoeling is dat die visie leidt tot een duidelijker beeld en meer mogelijkheden voor bedrijven en organisaties, die zich in Wassenaar willen vestigen, verhuizen of uitbreiden. Ondernemend Wassenaar acht een gezond bedrijfsleven van essentieel belang voor het algehele vestigingsklimaat in het dorp. Bedrijven zorgen immers voor goede voorzieningen en werkgelegenheid. Perik riep de ondernemers daarbij op niet alleen aan hun eigenbelang te denken, maar de nodige soepelheid van geest te tonen om tot breed gedragen gezamenlijke oplossingen voor problemen te komen waarmee iedereen in Wassenaar verder kan.

Zorgenkindje voor ondernemers is ook het verkeer. Bedrijven moeten wel goed bereikbaar blijven. Een al te rigoureuze invoering van 30 km voor autoverkeer gaat ongetwijfeld voor veel langere aanrijtijden en dientengevolge forse kostenstijgingen leiden. Net als een doseerinstallatie op de Katwijkseweg en een afwaardering van de N44 zonder dat daar een alternatief als een tunnel onder het tracé tegenover staat.

Naast belangenbehartiger wil Ondernemend Wassenaar ook een steeds hechter netwerk worden. Na de coronacrisis zijn de ledenactiviteiten weer voortvarend ter hand genomen met onder meer een vrolijke voorstelling met Joep van Deudekom en Rob Urgert in de Warenar, een aan de algemene vergadering gekoppelde bierproeverij bij plaatselijke brouwer Crooked Spider en een ontbijtsessie met Burgemeester & Wethouders. Voor dit jaar staat ook al het nodige op het programma te beginnen met een informatiebijeenkomst over de veranderende bedrijfsmobiliteit op 16 februari onder de noemer Road to Zero, waarbij wordt samengewerkt met Ondernemersvereniging Voorschoten. De thans ruim 120 leden tellende vereniging hoopt mede daardoor meer ondernemers aan zich te binden om tot een nog sterker ondernemersgeluid te komen. Ondernemer en geïnteresseerd? Meld u dan als lid aan op www.ondernemendwassenaar.nl.

Tags

NieuwjaarsbijeenkomstOndernemend WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top