Ga naar hoofdinhoud

PvdA: Maatwerkfonds moet dreigende armoede voorkomen

25 januari 20232 minute read

2022 was voor veel huishoudens een financieel zwaar jaar en hoewel de gasprijzen dalen zijn nog steeds hoog. Datzelfde geldt voor de cijfers van de inflatie. Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt dat veel huishoudens meer financiële klappen niet kunnen opvangen. “De betalingsachterstanden zijn flink opgelopen en weinig huishoudens zullen nog meer prijsstijgingen kunnen verdragen.”

In de begrotingsraad van november vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met een voorstel van de PvdA fractie om extra ondersteuning te bieden aan inwoners die niet in aanmerking kwamen voor de € 1300 energiecompensatie van het Rijk. Het amendement voorzag in een extra financiële tegemoetkoming voor inwoners die een inkomen hebben van tussen de 120% en 150% van het bestaansminimum.  Er bleken echter zowel in de uitvoering als in de regelgeving hobbels te bestaan om het amendement naar de letter te kunnen uitvoeren. Commissielid Marvin van der Nat: “We hebben daarom met de woordvoerders van alle fracties overleg gevoerd over de wijze waarop we inwoners conform de bedoeling van het amendement toch kunnen helpen. Alle fracties hebben daarin constructief meegedacht. We zijn uitgekomen op een ‘maatwerkloket/fonds’ waar inwoners die verwachten in de financiële problemen te komen zich kunnen melden. Er wordt gekeken naar de persoonlijke situatie, het beschikbare budget en er wordt voorzien in passende hulp om financiële problemen te voorkomen. Het is een regeling die ook in een andere gemeente zoals de gemeente Coevorden wordt uitgevoerd”.

Raadslid Henri van Smirren: “In de raadsvergadering van 31 januari zullen we een wijziging op de vastgestelde begroting indienen om de instelling van een dergelijk fonds ook formeel te regelen. Gelet op het voortraject rekenen we op brede steun hiervoor. We willen voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen en er schulden ontstaan. Door deze mogelijkheid te bieden voorkomen we latere schuldhulptrajecten. Dat bespaart de gemeente ook geld en daarmee snijdt het mes aan twee kanten. In de wijziging die aan de gemeenteraad wordt voorgesteld wordt de inkomensgrens losgelaten. Alle inwoners van Wassenaar die dreigen in financiële problemen te komen kunnen, als de gemeenteraad instemt, op dit fonds een beroep doen.”

Tags

GemeenteraadIngezondenPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top