Skip to content

Trots op onze buurt- en wijkverenigingen

Vrienden van Wassenaar
27 januari 20232 minute read

Afgelopen maandag hebben tijdens een bijeenkomst een vijftiental buurt- en wijkverenigingen besloten toe te treden tot de Adviesraad van de Vrienden. Indien de Algemene Ledenvergadering hiermee instemt, zal de structuurverandering van onze 55 jaar oude vereniging compleet zijn. Met de toetreding tot de Adviesraad kunnen deze verenigingen invloed uitoefenen op de onderwerpen die de Vrienden aan moeten pakken. Bovendien biedt de Raad een forum voor deze buurt- en wijkverenigingen om met elkaar ideeën uit te wisselen.

Bij de bijeenkomst was ook onze burgemeester, Leendert de Lange, aanwezig evenals een vertegenwoordiger van het wijkmanagement. Voor de burgemeester was het nuttig te vernemen met welke problemen de buurten en wijken te maken hebben, zoals hangjongeren, geluidsoverlast, vliegtuiglawaai, illegaal parkeren en verkeer. Ook bleek dat veel van deze verenigingen voor een of meerdere straten in de wijk ‘ambassadeurs’ hebben aangesteld waar men terecht kan met vragen en die ook zelf problemen in hun ‘ambtsgebied’ signaleren. In zijn speech onderstreepte de burgemeester het belang van dit uitgebreide netwerk van buurt- en wijkverenigingen voor de gemeente; bijna iedere straat is ‘gedekt’. Ze zijn niet alleen de voelhorens in de wijken, maar belangrijk om vast te stellen wat het draagvlak is voor beleidsvoornemens. Hij benadrukte dat goede gesprekken aan ‘de voorkant’ van besluitvorming juridische geschillen kan voorkomen. Dat bespaart iedereen tijd, geld en energie. Belangrijk zijn buurt- en wijkverenigingen ook voor de sociale cohesie en de veiligheid in de buurt. Tevens is voor hen een rol weggelegd bij de integratie van expats en andere nieuwe inwoners. Een aantal verenigingen communiceert in Nederlands en Engels.

Een intern probleem waar alle verenigingen mee worstelen is het gebrek aan belangstelling om bestuursfuncties te vervullen of anderszins actief mee te draaien. Terwijl het nu juist voor werkenden een prachtige gelegenheid is om even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen en energie te putten uit het bijdragen aan het algemeen belang. En voor ouderen/gepensioneerden zijn buurt- en wijkverenigingen een gelegenheid om er even ‘uit’ te zijn en naar vermogen een steentje bij te dragen: ‘fysieke en mentale inspanning houdt de dokter uit de buurt’. Denk er eens over na!

De Vrienden: samen werken aan prachtwijken

Tags

ColumnVrienden van WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top