Skip to content
Fonds 1818

Welke mooie plannen hebben organisaties en bewoners in Wassenaar voor dít jaar?

Fonds 1818
30 januari 20233 minute read

Een buurttuin, een scholierendebat, activiteiten voor ouderen: wie door Wassenaar rijdt, ziet al jarenlang allerlei sociale projecten die mede met het geld van Fonds 1818 zijn opgezet. Dat was in het jaar 2022 niet anders. Wél anders waren de speciale acties van het regionale vermogensfonds om organisaties en mensen in nood te helpen. Met deze tijdelijke donatieprogramma’s, die nog steeds lopen, wijkt Fonds 1818 af van het reguliere beleid. “In tijden van nood zijn we flexibel.”

Fonds 1818, het regionale vermogensfonds voor organisaties en groepjes bewoners die de samenleving mooier maken, heeft een duidelijk donatiebeleid. Maar het fonds heeft óók oog voor de actualiteit die soms vraagt om flexibiliteit en improvisatie. “We kijken niet weg van noodsituaties zoals de huidige energiecrisis”, vertelt Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink. “Als de tijd om actie vraagt, dan helpen we waar mogelijk. Ook als dit betekent dat we tijdelijk projecten steunen die we normaal niet zouden steunen.”

Energie, opknappen en verduurzamen

Een deel van de 10,2 miljoen euro die Fonds 1818 in 2022 gaf aan sociale projecten in negentien gemeenten, waaronder Wassenaar, ging dan ook naar die tijdelijke en speciale acties. Waar moeten we dan zoal aan denken? Sanne ten Bokkel Huinink: “Aan ruim driehonderd organisaties die het dichtst bij ons staan en die we in de afgelopen jaren al steunden, hebben we aangeboden om deze winter een deel van hun extra energiekosten te betalen. Ook maken we het deze maanden mogelijk dat een groot aantal buurt- en wijkorganisaties hun gebouwen kunnen opknappen en verduurzamen. Zo houden de organisaties zich hopelijk staande, vinden zij de oplossingen om op eigen kracht verder te gaan én kunnen zij hun energie blijven steken in al die mooie projecten die wij zo graag steunen met donaties.”

Parels uit Wassenaar

Als we het hebben over projecten uit Wassenaar die Fonds 1818 graag steunt bínnen het reguliere donatiebeleid, plaatst het fonds graag de schijnwerper op een bijzonder initiatief uit 2022: de verbouwing van de botenloods van Scouting De Pauw. “Het gebouw wordt niet alleen drastisch verduurzaamd, maar door de loods anders in te delen is de ruimte ook beschikbaar voor andere organisaties en activiteiten,” vertelt projectadviseur Carien Janssen van Raay. In 2022 steunde Fonds 1818 in Wassenaar zeventien projecten met een totaalbedrag van 91.290 euro.

“Maar er is meer donatiegeld naar Wassenaar gegaan dan dit bedrag”, legt Carien uit. “Dat komt doordat we ook projecten steunen die in meerdere gemeenten plaatsvinden. Een mooi voorbeeld daarvan is de VoorleesExpress van JES Rijnland. De VoorleesExpress is een van de bewezen effectieve programma’s die JES al twaalf jaar aanbiedt aan kinderen van 2 tot 10 jaar gericht op gezinnen waarvan de ouders moeite hebben de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Een vrijwilliger komt wekelijks en laat ouders en kinderen zien hoe leuk taal en lezen kan zijn.”

Wat brengt 2023 aan mooie projecten?

In het komende jaar blijft Fonds 1818 alert op actuele behoeften. Maar de medewerkers kijken vooral heel erg uit naar alle plannen die Wassenaar en de andere achttien gemeenten in de fondsregio mooier maken. In totaal heeft Fonds 1818 voor 2023 een donatiebudget van 10,7 miljoen euro beschikbaar. Op welke plannen broeden de organisaties en groepjes bewoners in Wassenaar? Sanne ten Bokkel Huinink: “Alle projecten voor een socialer, groener en inclusiever Wassenaar zijn natuurlijk van harte welkom. Maar ik zou in het bijzonder groepjes enthousiaste buurtbewoners willen oproepen om geld aan te vragen voor hun initiatieven. Met een klein project kun je al een groot verschil maken voor je buurt. Daaraan leveren wij heel graag onze bijdragen.”

Alle informatie over Fonds 1818 en het indienen van een aanvraag is te vinden op fonds1818.nl

Tags

Aanvraag indienenFinancieringFonds 1818PlannenprojectenSubsidieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top