Skip to content
Fotocredit: Stichting Hart voor Meijendel

Oproep Hart voor Meijendel aan politici: zet de natuur op 1!

Stichting Hart voor Meijendel
1 februari 20232 minute read

In de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Wassenaar, doet Stichting Hart voor Meijendel weer een oproep aan politici: “Stap over eigen partijbelangen heen en ga samen aan de slag om de natuur te beschermen. Er worden in een straal van 10 kilometer rondom Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide 80.000 nieuwe woningen gebouwd. Al die mensen willen ook naar buiten, om te bewegen, sporten, spelen en elkaar te ontmoeten. Dat kan niet in kwetsbaar natuurgebied. Er moet veel meer aanbod komen van recreatiemogelijkheden in en om de woningbouwlocaties.”

Woordvoerder d’ Engelbronner van de stichting licht toe: “Het gaat zeer slecht met de natuur in het duingebied. De analyse van de natuur van de provincie Zuid-Holland laat zien, dat van de 14 bijzondere leefgebieden van planten, insecten, dieren en vogels er 13 serieus worden bedreigd. Een groot aantal soorten is al uitgestorven. Niet alleen als gevolg van te hoge stikstofdepositie, maar ook door te grote recreatiedruk. En dat terwijl Natura 2000 gebieden de hoogste natuurbescherming vereisen, volgens Nederlandse en Europese wetgeving. Het hart van Meijendel heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten uit omliggende steden. 2 op de 3 bezoekers komt met de auto! Ondanks haar status van stilte en natuurgebied, worden dieren, zeker op warme dagen en in de weekenden, constant gestoord in hun rust.”

Stichting Hart voor Meijendel vindt dat dit zo niet langer door kan gaan en doet een dringende oproep aan politici. Op 1 juli aanstaande moeten de provincie Zuid-Holland en de gemeenten concrete plannen aanleveren voor het verminderen van stikstof. De stichting vraagt hen om auto’s in Meijendel & Berkheide per direct te weren en rondom het gebied een Milieuzone in te voeren. Daarnaast moet er veel meer ruimte komen voor recreatie in de bufferzones rondom de kwetsbare natuurparel. d’ Engelbronner: “De noodlijdende Renbaan Duindigt is wat ons betreft met 26 hectare een serieuze optie voor natuurcompensatie en kan ook ruimte bieden aan recreanten. Boeren, landgoedeigenaren, ondernemers, iedereen kan bijdragen aan de bescherming van kwetsbare natuur door zelf aanbod aan recreanten te ontwikkelen. De provincie heeft mede op ons aandringen een recreatievisie gemaakt. Helaas is er nog geen geld gereserveerd voor de uitvoering. Bijna alle politieke partijen hebben wel iets geschreven in hun verkiezingsprogramma. Maar nu moeten ze echt aan de slag en beloftes waarmaken.”

Tags

Hart voor MeijendelNatuur op 1OproepWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top