Skip to content

Wassenaarse VVD is trots op de Veiligheidsregio Haaglanden

3 februari 20232 minute read

Soms moeten er rampen gebeuren voordat de gewenste samenwerking tot stand komen. Rampen gebeuren op kleine en grote schaal en vaak weten we niet precies wat er georganiseerd is en wat wij als gemeenschap zelf kunnen doen. Informatie is van groot belang. 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat Nederland de watersnoodramp meemaakte. En in het jaar 2000 was de vuurwerkramp in Enschede. Deze rampen hebben ervoor gezorgd dat Nederland de Wet op de Veiligheidsregio kreeg. Gelukkig zijn dit soort rampen Wassenaar bespaard gebleven. Maar, zoals in de wet is opgenomen, is Wassenaar onderdeel van een veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor brandweer, ambulance en rampenbestrijding. In Wassenaar hebben we professionele brandweerzorg gedurende de dag en is er vrijwillige brandweerzorg in de avonduren en het weekend. De VVD zal zich hard blijven maken voor het behoud onze eigen brandweerkazerne. Bij grotere branden in de regio rukt de gehele veiligheidsregio uit. Dus als er een brand is in Wassenaar dan komen alle korpsen uit de regio helpen. De Wassenaarse VVD is supertrots dat de brandweerzorg zo goed wordt ingevuld; daarmee zijn we ook een voorbeeld in de regio. Voor de gezondheidsveiligheid is de ambulancezorg van belang en heeft de veiligheidsregio de functie van geneeskundige meldkamer. Deze meldkamer zit centraal bij de meldkamers van de politie en de brandweer.

Je hoopt natuurlijk dat er zich geen rampen voordoen, maar als er iets zou gebeuren dan zijn we voorbereid. Alles is in het werk gesteld om rampen en ongevallen in Wassenaar adequaat op te vangen. Want als er iets gebeurt in Wassenaar dan staat de hele regio voor ons klaar. Een prijs plakken op veiligheid is erg lastig, per inwoner draagt de gemeente Wassenaar € 74,95 bij aan de gemeenschappelijke regeling. Raadslid Hans Mulder: “Veiligheid gaat boven alles, maar het is wel goed om bewust te zijn van de kosten. Daarom is het goed dat er een financiële adviescommissie is waar de gemeente Wassenaar in vertegenwoordigd is.”

De Wassenaarse VVD is blij met en trots op het werk van de Veiligheidsregio Haaglanden. Wij vinden het belangrijk dat veiligheid altijd beschikbaar is en willen iedereen erop wijzen dat er meer gebeurt dan dat u waarschijnlijk vermoedt. Kijkt u op de sites van de veiligheidsregio: www.vrh.nl of www.haaglandenveilig.nl en heeft u vragen stel ze dan aan hmulder@wassenaar.nl.    

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top