Skip to content

HartvoorWassenaar: De coalitieonderhandelingen

4 februari 20233 minute read

Er wordt op dit moment stevig onderhandeld door PvdA, DLW, D66, CDA, LW, VVD om tot een coalitie te komen.

Samen hebben deze 6 partijen 14 van de 21 zetels in de raad. HartvoorWassenaar heeft 5 zetels en GL heeft 2 zetels.

Ter vergelijking: de coalitie HartvoorWassenaar, GL, LW, VVD, die na de verkiezingen tot stand kwam, had met 4 partijen 15 zetels.

Maar de ervaring leert dat met zo veel partijen een coalitie opzetten weinig succesvol is.

Zeker wanneer de verschillen zo groot zijn.

Onze verwachting is dat de twee kleinste partijen zullen afvallen, en dat een combinatie van VVD,CDA,D66,LW overblijft. En dat is precies de coalitie van 2018-2022, tot de laatste verkiezingen. Maar nu met 12 zetels in de raad, in plaats van de 16 die ze toen hadden.

Het is ook bijzonder, want wanneer slechts één van die partijen het niet eens is met de gang van zaken, dan heb je geen meerderheid.

Het betekent ook dat Wassenaar blijft doormodderen op de manier zoals dat de afgelopen 4 jaar is gebeurd.

Zeker gezien het feit dat de tijd tot de volgende verkiezingen steeds korter wordt, de ambtelijke organisatie niet op orde is, en de ontwikkeling van de financien zorgelijk zijn.

Het blijft heel dom van de VVD dat ze uit de coalitie is gestapt en daarmee een heel sterk college van wethouders het werken onmogelijk maakt.

En het is triest dat ze de schuld er van probeert af te schuiven op anderen.

HartvoorWassenaar is een ambitieuze partij. We streven naar de blijvende zelfstandigheid van Wassenaar. We kennen de voorwaarden daarvoor. We moeten een klein, maar slim en krachtig ambtelijk apparaat ontwikkelen. Een ambtelijke organisatie met echte bestuurskracht. En we weten ook dat je de financien van Wassenaar gezond moet houden.

Je moet die ambitie hebben om het waard te zijn om de Wassenaarders te vertegenwoordigen. Als de Wassenaarders, alle Wassenaarders, daar niet op kunnen vertrouwen, dan heb je als lokale partij niets in de gemeenteraad te zoeken.

De komende 3 jaar zullen wij heel goed op de belangen van Wassenaar en de Wassenaarders letten. We zijn geen oppositiepartij. We zijn vóór Wassenaar. Goede voorstellen steunen we. We zullen initiatieven nemen. Zoals de doseerinstallatie op de Katwijkse weg tegen sluipverkeer. Zoals het nieuwe skatepark.  

En met onze 5 zetels zijn we de grootste partij. En die invloed zullen we heel goed gebruiken. Met het zicht op de volgende verkiezingen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top