Skip to content
Het Rad van (On)Fortuin stond op Lowlands 2022 en zal ook op 10 maart bij de manifestatie aanwezig zijn. Fotocredit: Vereniging Eigen Huis/Bart Heemskerk

Starters melden zich massaal voor woonactie in Den Haag

Vereniging Eigen Huis
7 februari 20233 minute read

Koopstarters doen massaal mee aan de woonactie die op 10 maart in Den Haag wordt georganiseerd door Vereniging Eigen Huis en Lowlands. Gezamenlijk vragen zij aandacht voor de uitzichtloze positie van starters op de woningmarkt. Die dag staan honderden starters met hun tenten klaar om in bijzijn van diverse politici en woningmarktpartijen flink lawaai te maken. Ook wordt een petitie aangeboden aan woonminister Hugo de Jonge.

 ‘Binnen vierentwintig uur hebben vijfhonderd starters zich aangemeld voor deze actie, dat geeft wel aan hoe nijpend de situatie is,’ zegt Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis. ‘We zien een hele generatie opgroeien die geen kans meer heeft op een eigen huis. Dat vinden wij samen met de starters onacceptabel en daarom hebben we deze actie opgetuigd.’

 Sinds vorig jaar werken Lowlands en Vereniging Eigen Huis samen om de startersproblematiek op de kaart te zetten bij de politiek in Den Haag. ‘De startersgroep is ruim vertegenwoordigd onder het Lowlands-publiek. Zij voelen de wooncrisis als geen ander. Wij zien het als onze taak om geluid te maken voor dit maatschappelijke probleem,’ aldus Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg.

 Baksteenberaden

Vereniging Eigen Huis toert in de aanloop naar de manifestatie al enige tijd door het land met de zogeheten Baksteenberaden. Tijdens deze bijeenkomsten zoeken starters samen met huiseigenaren, politici en marktpartijen naar oplossingen voor de woningnood in hun regio. De obstakels die zij ervaren komen daarin ook aan de orde. Zo is er veel frustratie over de steeds falende woningzoektocht en zetten sommige starters zelfs hun gezinsplannen _ on hold _ omdat ze geen passende woning kunnen vinden. Ook voelen ze zich niet gesteund door de landelijke en lokale overheid.

 De lichte prijsdalingen en het iets verruimde aanbod op de woningmarkt zorgen niet voor meer betaalbare starterswoningen omdat de hypotheekrente fors is gestegen. Klein: ‘De huizenprijzen zijn voor starters nog steeds veel te hoog en dat brengt enorme gevoelens van onmacht met zich mee.’ De vereniging roept het kabinet dan ook op om vooral betaalbare
starterswoningen te realiseren van maximaal 260.000 euro. Klein: ‘Wij weten uit onderzoek dat dit het bedrag is dat starters kunnen betalen. Het plafond van 355.000 euro wat het kabinet voor deze groep jonge mensen betaalbaar vindt is onrealistisch en onhaalbaar.’

 Op de zeepkist

 Op 10 maart 2023 slaan Vereniging Eigen Huis en Lowlands opnieuw de handen ineen tijdens de woonmanifestatie in het centrum van Den Haag. Vanaf 13:30 uur kunnen starters hun tent opzetten. Tijdens de manifestatie wordt _ live_ het laatste Baksteenberaad gehouden waar het publiek aan mee kan doen. Starters voeren het woord over de knelpunten die zij ervaren, zowel op het
podium als op een zeepkist en via videobeelden. Bezoekers maken hun eigen spandoek en zeefdrukkers printen ludieke leuzen van straatkunstenaar Hans de Tweede op linnen tasjes. Ook staat het inmiddels befaamde Rad van (On)Fortuin van Hans de Tweede en Tycho op het terrein. Kijk voor meer info op: eigenhuis.nl/manifestatie.

Tags

KoopstartersVereniging Eigen HuisWassenaarwoningmarktWoonactie
Gerelateerde artikelen
Back To Top