Skip to content

Automaatje Wassenaar een groot succes! Meld je aan als deelnemer of chauffeur

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
9 februari 20232 minute read

Automaatje breekt alle records  550 autoritjes in 2022. Met elf keer zoveel ritten als in het beginjaar is de vervoersservice Automaatje voor en door Vrijwilligers een groot succes.  

Even boodschappen doen, zelfstandig naar de kapper of op bezoek bij een vriendin is niet voor alle inwoners van Wassenaar even vanzelfsprekend. Wanneer autorijden door hoge leeftijd of slechte gezondheid niet meer kan of naasten met een auto niet in de buurt wonen, worden inwoners soms  erg beperkt in hun dagelijkse activiteiten.  Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die zelf niet meer voor vervoer kunnen zorgen. De deelnemers betalen hiervoor een vergoeding van 35 cent per kilometer aan de chauffeur. Een prachtig landelijk initiatief dat door Stichting Maatschappelijke Ondersteuning in Wassenaar wordt uitgevoerd. Met drie planners en een professional welzijnsorganisatie SMOW worden alle aanvragen van inwoners verwerkt. Vorig jaar bereikte SMOW een mooi resultaat met 550 autoritten, maar ook landelijk werden records gebroken, en werd de 500.000ste autorit gereden. 

“Een keer werd er zelfs een inwoner geholpen die de dag erop naar het ziekenhuis moest om een pacemaker te krijgen”, aldus Aisia Okma bestuurder van SMOW. “En er is ook wel eens een automaatje helemaal op en neer naar Groningen gereden.” De meeste inwoners hebben behoefte aan een lokaal ritje. Het vervoer draagt zo bij aan het bereiken van maatschappelijke doel als het voorkomen van eenzaamheid, meedoen en ontmoeten. Ook zijn vrijwilligers enthousiast, ze ontmoeten leuke inwoners en het geeft voldoening om een ander te helpen. Zo is er één chauffeur die helemaal uit Scheveningen komt om anderen te helpen. 

 Meer informatie of aanmelden

Wil jij je aanmelden als vrijwilliger of gebruik maken van AutoMaatje neem dan contact op met Eva Scheffers voor meer informatie. Stuur een e-mail naar info@smowassenaar.nl  of bel 070 – 5112226 ( op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur).

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar 

van Heeckerenstraat 2 

2242 GX Wassenaar 

070 – 511 2226 (op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur) 

info@smowassenaar.nl / www.smowassenaar.nl 

Tags

ANWBAutoMaatjeSMOWStichting Maatschappelijke Ondersteuning WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top