Skip to content

Wassenaarse VVD: Iedereen doet mee

9 februari 20232 minute read

Cliënten van het Bruglokaal hebben het magazine rondgebracht in het centrum. VVD-raadslid Monique van Deursen bracht de centrummanager en het Bruglokaal met elkaar in contact na een oproep tijdens een bijeenkomst van Sociaal Kontakt Wassenaar.

Voor raadsleden vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats zoals bij het Sociaal Kontakt Wassenaar. Bij deze maandelijkse bijeenkomsten is er altijd een presentatie van een maatschappelijke organisatie die werkzaam is in het sociaal domein. Zo werd er vorig jaar een presentatie gegeven door Gemiva over het Bruglokaal. Dit is een locatie waar jongeren met een geestelijke of lichamelijke handicap worden opgevangen om met elkaar dagactiviteiten te doen, zoals koken, zwemmen of wandelen.

Zij kijken ook naar mogelijkheden om iets nuttigs voor de gemeenschap te doen. Tijdens de presentatie over het Bruglokaal werd hiervoor een oproep gedaan. Monique van Deursen: “Omdat ik, naast het raadlidmaatschap, samen met mijn echtgenoot een winkel heb in het centrum, had ik meteen een idee hoe we aan die oproep gehoor konden geven.” Door het centrummanagement vindt op regelmatige basis communicatie plaats voor activiteiten die georganiseerd gaan worden. Meestal posters die rondgebracht moeten worden bij de winkeliers maar bijvoorbeeld ook het magazine.  Monique: “Mijn berichtje naar de centrummanager heeft ertoe geleid dat het rondbrengen van het magazine bij de winkeliers nu gedaan is door de cliënten van het Bruglokaal. Hoe fijn en leuk is dat!”

Dit zijn voor Wassenaar de win-win situaties. Het is voor iedereen belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij, op wat voor manier dan ook. En dit kan dus op eenvoudige manier geregeld worden. De Wassenaarse VVD blijft zich ervoor inzetten dat iedereen in Wassenaar mee kan doen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Mail dan naar MvDeursen@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top