Skip to content

HartvoorWassenaar: Woningbeleid. Schooltje Den Deijl

11 februari 20233 minute read

Er worden ook nog “gewone” beslissingen genomen. Eén van de beslispunten op korte termijn is wat er gebouwd gaat worden op de Middelweg, daar waar nu nog “schooltje” Den Deijl staat.

En dan komt een van de principiële verschilpunten tussen HartvoorWassenaar en de landelijke partijen hier in Wassenaar aan de orde.

Als lokale partij hebben we vooral oog voor het belang van Wassenaar en de Wassenaarders. Dat wil niet zeggen dat we ons deel van de landelijke verplichtingen niet voor de Wassenaarse rekening willen nemen. Zo is een stuk van Duinrell inmiddels omgebouwd tot een permanent opvangcentrum van statushouders (ongeveer 1000) en wordt in Wassenaar meer dan het verlangde aantal Oekraïners gehuisvest.

We isoleren onszelf niet van de regio en de verdere omgeving.  

Maar het kan ook te ver gaan. In Zuid-Holland moeten tussen nu en 2030 maar liefst 150.000 woningen worden gebouwd. En daarna nog een keer 60.000 tot 2040. Deze opdracht heeft de provincie van de Rijksoverheid gekregen. En vervolgens gaat de provincie zelf zitten puzzelen. De provincie stelt dan vast dat Wassenaar 1000 woningen moet bouwen. Die 1000 zijn door de provincie keurig onderverdeeld naar type woning: sociaal, midden-huur en midden-koop. Discussie: geen. Een opdracht.

Nu wordt zo’n besluit  door de “provinciale staten” genomen. Zeg maar de gemeenteraad van de provincie. Daarin zitten alleen maar de landelijke partijen.  

En als die een opdracht aan de gemeente geeft, dan ga je daar eenvoudigweg niet tegenin. Behalve wanneer je een lokale partij bent. Dan denk je goed na of een plan dat op tafel komt wel zinnig is. Gelukkig krijgen wij géén opdrachten van “boven”, alleen maar van onze kiezers.   

Met het plan aan de Middelweg is wel wat aan de hand. Het moeten 40-50 woningen worden. Daardoor komen er meer dan 300 autobewegingen per dag erbij. Het is vooral gelaagde bebouwing van 3-4 verdiepingen en tot 14 meter hoog. Een groot, lomp blok dat weer voor verdere verstedelijking zorgt. En het groen wordt ervoor gesloopt.

Wij willen dat soort bebouwing niet. We willen bebouwing die veel meer past in zijn omgeving. En dan kom je uit op gezinswoningen. Zorgt voor een vrolijker buurt en zorgt er ook voor dat er weer kinderen in de wijk komen. Minder verkeersbewegingen.

Maar voor ons is het ook een financieel heel belangrijk onderwerp. Met het plan dat nu op tafel ligt ontvangt de gemeente iets meer dan €1mln voor de grond. Wanneer je 25 gezinswoningen bouwt, dan krijgt de gemeente meer dan €4mln. Dat is geld wat dan in de onze samenleving geïnvesteerd kan worden. Wij vinden het ook heel bizar dat de Wassenaarders voor €120.000 per te bouwen woning subsidie gaan verlenen. Uit eigen zak. HartvoorWassenaar wil dus die 25 gezinswoningen.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx

Solide. Het klopt

Tags

GemeenteraadHart voor WassenaarIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top