Skip to content
Op de foto van links naar rechts: Charlotte Rogge (Wassenaar), Rick de Klerk (Leidschendam-Voorburg), Jeroen van Dijken (Provincie Zuid Holland), Caroline Peeck (Den Haag) en Jaap Haubrich (Voorschoten). Locatie is de Sijtwendebrug in Leidschendam uitkijkend op het kruispunt A4/N14. Fotocredit: PR

VVD wil minder hinder van wegwerkzaamheden regio Haaglanden

VVD Zuid-Holland
13 februari 20233 minute read

De VVD-fracties in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en de Provincie Zuid-Holland willen dat er meer wordt gedaan om verkeershinder rond wegwerkzaamheden te voorkomen. De liberalen willen goede afstemming van werkzaamheden en omleidingen door gemeenten en wegbeheerders, slimme informatievoorziening én investeringen in alternatief vervoer tijdens werkzaamheden.

Om de bereikbaarheid van de regio Haaglanden te verbeteren, wordt er volop geïnvesteerd in wegen en openbaar vervoer. Onder meer op en bij de A4, de A44, N44 en de N14 zijn de komende jaren werkzaamheden gepland. “Het is ongelooflijk belangrijk dat in deze wegen wordt geïnvesteerd. Hiermee zorgen we dat iedereen veilig en op tijd naar onder meer school, werk en familie kan”, aldus Jeroen van Dijken, Statenlid in Zuid-Holland.

Tegelijkertijd betekent dit volgens de liberalen de komende jaren veel hinder. Van Dijken: “Hinder kunnen we niet voorkomen, maar wel zo klein mogelijk maken. Dat betekent wel dat we nú al moeten nadenken hoe we dit doen.”

De VVD stelt onder meer de aanleg van transferia voor, het extra stimuleren van de (elektrische) fiets en het voorkomen van sluipverkeer door verkeersdoseermaatregelen. Ook moet nu al gepraat worden met grote werkgevers in de regio hoe medewerkers gestimuleerd worden meer thuis te werken of op andere tijdstippen te reizen. Grote distributiecentra moeten zich nu al voorbereiden om hun vervoer aan te passen door de aanrijtijden van vrachtwagens aan te passen. Door de werktijden te spreiden zal er minder hoge druk komen op de wegen hierheen. Verder moet er met de NS en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gesproken worden over het uitbreiden van het aanbod aan treinen en trams.

Naast de werkzaamheden om de bereikbaarheid te verbeteren, dragen ook andere grote projecten zoals woningbouw, de aanpak van treinstations en de aanleg van de Warmtelinq bij aan verkeershinder. Daarom voorzien de VVD-ers toenemend sluipverkeer waar onder meer Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nu al mee te maken hebben. Wanneer de snelwegen A4 en A44 vastlopen, zoeken veel automobilisten hun weg door woonwijken om files en drukte te vermijden. Dit leidt tot onwenselijke en onveilige situaties. “Tijdens de werkzaamheden moeten we verder sluipverkeer voorkomen. Dat kunnen we effectief doen als we hier als gemeenten en provincie samen scherp op zijn en dit goed afstemmen”, aldus Charlotte Rogge (VVD Wassenaar) en Jaap Haubrich (VVD Voorschoten). “Daarbij is goede informatievoorziening aan weggebruikers onmisbaar.”

Op de foto van links naar rechts: Charlotte Rogge (Wassenaar), Rick de Klerk (Leidschendam-Voorburg), Jeroen van Dijken (Provincie Zuid Holland), Caroline Peeck (Den Haag) en Jaap Haubrich (Voorschoten). Locatie is de Sijtwendebrug in Leidschendam uitkijkend op het kruispunt A4/N14.

Tags

IngezondenRegio HaaglandenRegionale fractiesStatenfractieVVD Zuid Holland
Gerelateerde artikelen
Back To Top