Skip to content

De Wassenaarse VVD, ook echt een Ondernemerspartij!

16 februari 20232 minute read

Onlangs heeft de Wassenaar VVD een bijeenkomst gehad met de vertegenwoordigers van vele Wassenaarse ondernemers. Als speciale gast was Hans Biesheuvel aanwezig om te vertellen hoe de uitdagingen voor ondernemers en politiek opgelost worden in andere gemeenten en hoe we een continue dialoog met de ondernemers in stand kunnen houden. De Wassenaarse VVD vindt het heel belangrijk om te luisteren naar de ondernemers, maar ook om de ondernemers te vinden bij uitdagingen van de gemeente. Want de ondernemers kunnen heel veel doen voor de gemeente en worden niet altijd goed gevonden. Betrek de ondernemers bij de aanbestedingen, niet om ze de opdracht te gunnen, maar om inzicht te krijgen in welke dingen je beter anders kan aanbesteden. Maak gebruik van het Ondernemersregister Wassenaar om de Wassenaarse bedrijven onderdeel te maken van de uitdagingen van de gemeente.

Een van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst is het verbeteren van de handhaving, vooral ook in de avonduren. De ondernemers geven aan dat dit zowel het (wild) parkeren op de diverse bedrijfsterreinen, het uitstallingsbeleid in het centrum als de overlast in het centrum. Het hele parkeerbeleid verdient urgent aandacht wat de ondernemers betreft.

Over de toeristenbelasting werd er ook klare taal gesproken. Bij de begrotingsbehandeling is de onnodige OZB  verhoging van tafel gegaan, maar is de toeristenbelasting wel verdubbeld. De ondernemers in de toeristenindustrie willen dan ook duidelijkheid voor de nabije toekomst. Dit houdt in dat er geen verhogingen meer komen van de toeristenbelasting, dat het opgehaalde geld voor toeristenbelasting ook grotendeels gebruikt wordt ten behoeve van de branche en dat de leeftijdsgrens voor het heffen van toeristenbelasting naar 13 jaar gaat.

Uiteraard is Het centrumplan ook aan de orde gekomen. De VVD is voorstander van een goed en kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum Hans Mulder: “De inwoners en gasten van Wassenaar willen een goed winkelaanbod, vestigingsklimaat is van groot belang. Dit betreft naast goede logistiek van bedrijventerreinen, ook goed uitgeruste winkelgebieden”. De prijs wordt alleen maar hoger en niet kiezen betekent de prijs opdrijven. Door het centrum in delen aan te gaan pakken, kan er ook beter gekeken worden naar de eigen Wassenaarse ondernemers. Samen, met elkaar een solide plan hebben. Dat is waar de Wassenaarse VVD voor staat. Geen woorden, maar daden, want niets doen kan altijd nog wel.

Wilt u volgende keer ook meepraten met de ronde ondernemerstafel, neem contact met ons op: hmulder@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top