Skip to content

CDA Statenfractie tevreden met actie PS voor veilig wegverkeer

CDA Zuid-Holland
22 februari 20232 minute read

In de provincie Zuid-Holland mogen weginspecteurs dit jaar ook boetes uitdelen, waarmee ze de eerste boa’s in Nederland zijn die deze bevoegdheid krijgen. Vier van de twintig weginspecteurs in de provincie hebben de aanvullende boa-opleiding met goed gevolg afgelegd.

De CDA-fractie is tevreden met deze ontwikkeling. “We krijgen van wegwerkers te horen dat vooral hardrijders en doorrijders bij afzettingskruisen een groot gevaar zijn. Die moet je direct kunnen bekeuren. Daar moest verandering in komen”, aldus fractievoorzitter Michel Rogier. “Nu hoeven inspecteurs niet eerst een melding te maken waarna het een ambtelijke molen in moet gaan alvorens er een bekeuring volgt. Dit scheelt enorm veel tijd en mankracht die we nu weer elders kunnen inzetten.”

Ook draagt de ontwikkeling bij aan de ambitie van de provincie om in 2050 nul slachtoffers in het verkeer te hebben. Aanleiding voor dit ambitieuze plan zijn de jaarlijkse duizenden verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Jaarlijks raken er in Zuid-Holland 6.500 mensen gewond in het verkeer, bijna 100 mensen komen zelfs om het leven. De doelen om dit aantal te verminderen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030 (UPV). Dit uitvoeringsprogramma is in samenwerking met Metropoolregio Rotterdam Den Haag, zes bestuurlijke regio’s, gemeenten, waterschappen, politie, het Openbaar Ministerie, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) en andere partners (ANWB, Fietsbond, Veilig Verkeer Nederland) tot stand gekomen.

Volgens fractievoorzitter Michel Rogier is deze nieuwe bevoegdheid voor boa’s en weginspecteurs een stap in de goede richting om de ambitie van de provincie te halen. “Goed dat onze Provincie Zuid-Holland wegbeheerders meer bevoegdheden geven om bij misstanden direct te bekeuren”. In het verkiezingsprogramma biedt het CDA veel aandacht aan de veiligheid in het wegverkeer. “Veiligheid op onze wegen vinden wij prioriteit voor álle weggebruikers”, aldus Rogier. “Zo maken we Zuid-Holland weer een stukje veiliger.

Tags

CDA Zuid HollandIngezondenProvinciale StatenVerkiezingen
Gerelateerde artikelen
Back To Top