Skip to content
Fotocredit: gemeente Wassenaar

Samen verder werken aan kwaliteit van onderwijs

23 februari 20233 minute read

Op donderdag 23 februari tekenden de directeuren van de Wassenaarse basisscholen, de directeur van de Schooladviesdienst Wassenaar, Kirsten Wolfert en wethouder Aart van Sloten een nieuw convenant voor de periode van 2024 tot 2028. Daarmee blijft de goede samenwerking tussen de basisscholen en de gemeente ook de komende 4 jaar geborgd. Een belangrijke toevoeging is de formele rol die de Schooladviesdienst krijgt bij de coördinatie van integrale thema’s die zowel vanuit de gemeente als vanuit de basisscholen van belang zijn. Bijvoorbeeld een inclusieve samenleving en kansengelijkheid.

Stabiele samenwerking  

In 2008 sloot de gemeente het eerste convenant met de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) en de basisscholen. Dit convenant formaliseerde onder meer de relatie tussen de gemeente, de scholen en de Schooladviesdienst. Elke vier jaar wordt het convenant tegen het licht gehouden en wordt vanuit alle partners bekeken wat voor de komende jaren vastgelegd moet worden en hoe.

Wethouder Aart van Sloten: “Het nieuwe convenant zorgt ervoor dat we de goede samenwerking kunnen voortzetten en tegerlijkertijd kunnen actualiseren. Doordat de Schooladviesdienst de komende vier jaar nu formeel een coördinerende rol heeft bij de belangrijke integrale maatschappelijke thema’s kunnen deze nog beter geborgd worden in het aanbod.” Daarmee draagt het convenant direct bij aan het mensenrecht op kwaliteitsonderwijs.

Wassenaar houdt eigen schooladviesdienst

Schooladviesdiensten waren voorheen gemeentelijke diensten. Rond 2006 zijn alle gemeentelijke schooladviesdiensten ontvlochten uit de gemeenten en commerciële organisaties geworden. Wassenaar vormt hier een uitzondering op. De gemeente en de Wassenaarse basisscholen wilden hun eigen schooladviesdienst houden. Zo ontstond de stichting Schooladviesdienst Wassenaar, gefundeerd op een vierjaarlijks convenant tussen de Wassenaarse basisscholen, de gemeente Wassenaar en de Schooladviesdienst.

De werkzaamheden van de Schooladviesdienst Wassenaar zijn zeer divers: van leerkracht coaching, tot keuze en implementatie van nieuwe methoden, psychologisch onderzoek en kortdurende begeleiding van leerlingen. Ook heeft elke school de beschikking over een gespecialiseerde remedial teacher.

Directeur Schooladviesdienst Wassenaar, Kirsten Wolfert: “We zijn blij dat we middels het convenant onze dienstverlening wederom voort kunnen zetten in Wassenaar. Onze kennis en expertise in zowel het onderwijsveld als het sociale (jeugd)domein, maken dat we vanuit vroegsignalering, preventie en integraliteit kunnen werken en adviseren. Dankzij onze lokale positie hebben we korte lijnen met alle maatschappelijke partners in Wassenaar en kunnen we in gezamenlijkheid een bijdrage leveren aan de gezonde en gelukkige ontwikkeling van de Wassenaarse kinderen en jongeren. We gaan dit met veel plezier continueren in de komende vier jaar en danken bij dezen al onze samenwerkingspartners, in het bijzonder de scholen in Wassenaar en de gemeente Wassenaar.” 

Wassenaarse aanpak wordt gezien als ‘good practice’

Voor het Wassenaarse model is de afgelopen jaren regelmatig aandacht geweest vanuit de landelijke politiek. De onderwijsraad heeft daarnaast de onderwijs- en zorginfrastructuur opgenomen als voorbeeld van een good practice in haar advies over educatieve dienstverlening voor duurzame kwaliteit en innovatie. 

Directeur van de Kievietschool Piet Keijzer ervaart de samenwerking al jaren als zeer positief: “Het biedt ons de mogelijkheid om een diversiteit in aanbod van scholen in Wassenaar in stand te houden en tegelijkertijd de kwaliteit in samenwerking te waarborgen. We realiseren gezamenlijk meerjarenbeleid op actuele onderwerpen zoals duurzaamheid en kansengelijkheid en kunnen tegelijkertijd de eigenheid van onze school behouden.”

Fotobijschrift: het convenant werd ondertekend voor de Wassenaarse basisscholen door de bestuurders (achter) Piet Keijzer (Kievietschool), Anja Hagedooren (Bloemcampschool), Monique Kroon (Herenwegschool), Bob van den Steenhoven(Herenwegschool), Annouschka Hoevers (Montessorischool), Jos Dohle (SKOW), Caroline de Wild (St. Jan Baptistschool), Erik Los (Nutsschool) en (voor) Rob de Jong (SKOW) voor de Stichting Schooladviesdienst Wassenaar door bestuurder Kirsten Wolfert en voor de gemeente Wassenaar door wethouder Aart van Sloten.

Tags

ConvenantGemeenteOndertekeningOnderwijsSamenwerkingWassenaar
Gerelateerde artikelen
Ingezonden: Bootverhuur Wassenaar Komt Er NIET
Back To Top