Skip to content

Vijf fracties bereiken overeenstemming over coalitieakkoord

24 februari 20232 minute read

Na een intensieve periode van gesprekken hebben de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en DLW overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor Wassenaar. In het akkoord geven de vijf partijen aan hoe zij de komende jaren maatschappelijke vraagstukken willen aanpakken, onder meer op het gebied van klimaat en duurzaamheid, woningbouw, vergrijzing, toegang tot zorg en verkeersveiligheid.  

De nieuwe coalitiepartijen gaan samen aan de slag voor een inclusief, financieel gezond en groen Wassenaar, waar iedereen prettig kan leven, wonen en werken. Met een bestuur dat in evenwicht is en waar open en transparante besluitvorming en het gesprek daarover zijn gebaseerd op wederzijds respect. Zij geven het nieuwe college van Wassenaar de opdracht mee om verbindend op te treden en respectvol te werken aan concrete doelen, samen met de overige partijen in de gemeenteraad, met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De presentatie van het coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders vindt plaats op 11 maart 2023 om 10 uur. Vanaf dat moment gaan de coalitiepartijen graag nader in op de inhoud van het akkoord. Zij hebben veel vertrouwen in de samenwerking. Ze hebben onderhandeld met wederzijds respect en met begrip voor elkaars standpunten en overwegingen. Ze hebben elkaar zaken gegund, in het belang van Wassenaar. Ze steken ook graag de hand uit naar de andere drie partijen in de gemeenteraad om samen te werken. Zo wordt het akkoord nog apart aan hen voorgelegd voor commentaar en eventuele medeondertekening. De coalitiepartijen kijken uit naar een mooie en betekenisvolle bestuurlijke periode voor onze prachtige gemeente.

Foto v.l.n.r. Ben Paulides (DLW), Hubert Schokker (CDA), Gerbrand Nijman (VVD), Henri van Smirren (PvdA) en Rogier Krabbendam (D66)

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top