Skip to content
Archieffoto. In oktober 2021 werd een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog bij de Wassenaarse Slag tot ontploffing gebracht. Fotocredit: redactie Wassenaarders.nl

Gemeente Wassenaar publiceert bommenkaart

28 februari 20233 minute read

De gemeente Wassenaar heeft een zogenoemde bommenkaart gepubliceerd. Zo kan iedereen makkelijk zien op welke plekken in Wassenaar risico bestaat op het vinden van niet-ontplofte explosieven in de bodem. De bommenkaart is afgelopen december geactualiseerd en zorgt er zo mede voor dat toekomstige graaf- en bouwwerkzaamheden veiliger kunnen plaatsvinden.

De gemeente maakte in 2018 al een bommenkaart, die officieel de niet-gesprongen explosieven(NGE)-risicokaart heet. Deze kaart is geactualiseerd op basis van de nieuwste historische gegevens en technieken om de risico’s te berekenen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) levert deze gegevens over gebieden waar al oorlogsresten opgegraven zijn. De kaart geeft daarmee een nauwkeurig beeld van waar wel en waar weinig of geen kans bestaat op het aantreffen van niet-gesprongen explosieven. Voorheen was de kaart niet zomaar toegankelijk, maar nu kan iedereen de kaart inzien via een link op de gemeentelijke website.

Wethouder Van Sloten (Natuur, Klimaat en Mobiliteit): “Door deze kaart te publiceren hopen we inwoners en ontwikkelaars bewust te maken van de aanwezigheid van explosieven in de bodem op bepaalde plekken in Wassenaar. Wanneer je van tevoren weet dat er kans is dat je een bom in de bodem aantreft, kun je daar rekening mee houden bij werkzaamheden. Zo voorkomen we dat er ongelukken gebeuren.”

Veiliger voor de omgeving

De kans dat een niet-ontplofte bom in Wassenaar opduikt bij graaf- of bouwwerkzaamheden is niet groot, maar ook niet ondenkbaar. Wassenaar was in de Tweede Wereldoorlog immers een belangrijke lanceerplek voor de Duitse V2-raketten. Voordat er werkzaamheden in bepaalde delen van Wassenaar plaatsvinden is het dan ook altijd verstandig eerst een bommenonderzoek te (laten) doen.

Burgemeester Leendert De Lange (Openbare Orde en Veiligheid): ‘In Wassenaar en op andere plekken in de regio hebben we al meerdere keren meegemaakt dat er bommen zijn gevonden. De gemeente, politie en Explosievenopruimingsdienst Defensie (EOD) zijn daar inmiddels goed op ingespeeld. We zagen dat onlangs ook bij het opruimen van een bom die gevonden werd aan de Waalsdorperlaan. Doordat we van te voren onderzoek hadden gedaan, konden we snel handelen toen de bom werd gevonden. De bom was binnen een dag onschadelijk gemaakt en opgeruimd. Hoe sneller we kunnen handelen, des te veiliger het is voor de uitvoerders van de werkzaamheden en de omgeving.’

Meer informatie

Op de website van de gemeente www.wassenaar.nl/bommenkaart is behalve de kaart zelf, meer informatie te vinden. Onder andere een speciale handreiking voor wat te doen bij werkzaamheden op een risicoplek of bij het vinden van een bom.


Tags

BommenkaartExplosievenGemeenteTweede Wereldoorlog
Gerelateerde artikelen
Back To Top