Skip to content

Terinzagelegging: beschikking Wnb, provincie Zuid-Holland

28 februari 202333 second read

Tot en met met 4 april 2023 ligt de Beschikking Wet natuurbescherming – Soortenbescherming van Omgevingsdienst Haaglanden ter inzage. 

Een belanghebbende kan tot en met 4 april 2023 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01040715. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl(externe link)).

Tags

GemeenteOmgevingsdienst HaaglandenTerinzageleggingWassenaarWet natuurbescherming
Gerelateerde artikelen
Back To Top