Skip to content
Fotocredit: Erfgoedhuis Zuid-Holland

Verkiezingsprogramma’s Zuid-Holland omarmen erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk

Erfgoedhuis Zuid-Holland
2 maart 20232 minute read

Alle Zuid-Hollandse politieke partijen besteden aandacht aan erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk. Wel zijn er grote verschillen in de ambities van partijen op dit vlak. Dit blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s van partijen op deze thema’s, uitgevoerd door Erfgoedhuis Zuid-Holland en vijf provinciale culturele partners. Eerste conclusie: er valt wat te kiezen voor cultuur- en erfgoedliefhebbers in Zuid-Holland op 15 maart.

In de analyse is gekeken hoe 17 politieke partijen concreet aankijken tegen erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk in de provincie. Deze analyse is verwerkt in een verkiezingsmatrix, waarmee in één oogopslag te zien is of een politieke partij in haar verkiezingsprogramma aandacht heeft voor de kansen op deze domeinen.

De provincie Zuid-Holland ondersteunt cultuurparticipatie in de klas, bibliotheekwerk in alle vestigingen in Zuid-Holland en heeft een wettelijke taak op het gebied van beheer, behoud en publieksbereik van erfgoed, monumenten en archeologie.

Investering door de provincie in erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk wordt door alle partijen gesteund. Wat daarbij opvalt: er blijkt grote eensgezind over het belang van cultuurparticipatie en het beschermen van ons historisch (cultuur)landschap. Enkele partijen zien bovendien een belangrijke rol voor erfgoed, cultuurparticipatie en bibliotheekwerk bij maatschappelijke opgaven zoals het creëren van brede welvaart, verduurzaming, energietransitie en het streven naar een inclusieve samenleving.

Verantwoording

Voor deze analyse is onderzoek gedaan naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen die momenteel zitting hebben in de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Daarnaast zijn ook de programma’s geanalyseerd van partijen uit de Tweede Kamer, die deelnemen aan de verkiezingen en kans maken op een zetel.

Het onderzoek is uitgevoerd door de samenwerkende provinciale ondersteunende culturele instellingen Probiblio, Jeugdtheaterhuis, Popunie, Stichting Educatieve Orkest Projecten, Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Meer info

Kijk op www.erfgoedhuis-zh.nl/verkiezingsmatrix-2023 voor meer informatie.

Tags

Erfgoedhuis Zuid-HollandProvinciale StatenVerkiezingenVerkiezingsprogramma'sZuid-Holland
Gerelateerde artikelen
Back To Top