Skip to content

Wassenaarse VVD: verantwoord verduurzamen

2 maart 20232 minute read

We staan met zijn allen voor de opgave om te verduurzamen. De VVD wil niemand dwingen, maar inwoners en ondernemers helpen bij deze grote maatschappelijk uitdaging. Wat ons betreft kan de gemeente daarbij met name informeren, stimuleren en faciliteren.

Matthijs Stekelenburg. Fotocredit: PR

In de vorige raadsperiode is de zonnepanelen regelgeving vereenvoudigd, zodat het makkelijker zou worden om zonnepanelen te plaatsen. Vorige week wees een inspreker in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving ons erop dat dit helaas niet altijd zo uitpakt. VVD-raadslid en woordvoerder duurzaamheid Matthijs Stekelenburg “als deze regeling het juist moeilijker maakt om zonnepanelen te plaatsen, waardoor onze verduurzaming vertraging oploopt, dan moeten we samen kijken met ambtenaren, college en (maatschappelijke) instanties, hoe we deze regeling passender kunnen maken.”

In de Lokale Energie Strategie worden plannen opgenomen om de komende jaren de energietransitie, die gaande is, gestalte te geven in Wassenaar. De VVD is hier constructief in qua houding en het ligt voor de hand dat de accenten van de vijf coalitiepartijen op de juiste wijze ook hierin worden meegenomen.

Ook is het van belang dat we actief met scholen in gesprek gaan over duurzaamheid en dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Voor de VVD is dit vanzelfsprekend, net als dat doelstellingen op het gebied van duurzaamheid meetbaar moeten zijn. Daarom is een CO2-ladder een noodzakelijke ‘tool’.

Zoals gezegd, werd er door de inspreker van buurkrachtteam Wassenaar-Zuid, tijdens de commissievergadering aandacht gevraagd voor het huidige beleid inzake zonnepanelen. Voor de VVD is het evident dat er sprake moet zijn van een ‘Ja, mits houding’ i.p.v. een ‘Nee, tenzij houding’. Wel geldt hierbij voor woningen die onder beschermd dorpsgezicht vallen dat verantwoorde verduurzaming mogelijk moet zijn, mits het beschermde dorpsgezicht gekoesterd wordt. Als Wassenaarse VVD zullen we bij de interpretatie hiervan scherp kijken naar de juiste balans hierin zodat we ‘en-en’ in dit kader nastreven.

Vragen of opmerkingen? Je kunt Matthijs mailen op mstekelenburg@wassenaar.nl

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top