Skip to content

Coalitie en oppositie – samen voor Wassenaar

3 maart 20232 minute read

Sinds 2002 is er sprake van dualisme in de gemeentepolitiek. Dat houdt in dat het college van burgemeester en wethouders er is om te besturen en de gemeenteraad om het college te controleren. In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging – ook de coalitiepartijen – zich kritisch en onafhankelijk opstellen ten opzichte van het college.

Ondanks de goede bedoelingen van de wetgever bij de invoering van het dualisme, werkt het in de praktijk toch vaak anders. De houding van een raadslid van de coalitie is vaak beschermend tegenover het college, omdat zijn of haar zienswijze vooraf is besproken in een coalitieoverleg. De houding van een raadslid van de oppositie is vaak kritischer, omdat deze niet is betrokken bij de totstandkoming van de voorstellen van het college. De inbreng van de oppositie kan gemakkelijk door de coalitie worden genegeerd − als er überhaupt al sprake is van een serieuze dialoog. Feit is dat over het algemeen de coalitie een informatie- en overlegvoorsprong heeft op de oppositie. Dit omdat de coalitiewethouders hun eigen fracties informeren en de fracties in de oppositie niet.

Nu kan de raad daar een oplossing voor vinden door een raadsbrede coalitie te vormen of te komen tot een raadsbreed programma. De pijnpunten worden dan grotendeels aan de voorkant weggenomen en de samenwerking is veel gemoedelijker. Dat is ook altijd mijn wens geweest in de afgelopen jaren. Ik ga het 14e jaar in als raadslid en ben nu de nestor van de raad, hetgeen overigens op mij een onverplichte, mentale druk legt om naast de voorzitter van de raad verbindend op te treden.

Een raadsbreed programma is bij de huidige coalitievorming niet gelukt, omdat Hart voor Wassenaar, Lokaal Wassenaar! en GroenLinks weigerden deel te nemen aan de onderhandelingen.  Dat is en blijft jammer, omdat onze zelfstandigheid als gemeente door al het gedoe in gevaar kan komen.

Nu een raadsbrede samenwerking onhaalbaar is gebleken, heeft onze fractie gekozen voor de best haalbare optie, en dat is: deel te nemen aan de coalitie. In die nieuwe rol zullen wij er en vanuit een constructief-kritische houding alles aan doen om de samenwerking in de gemeenteraad en met het college voor Wassenaar en de Wassenaarders tot een succes te maken.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top