Skip to content

Gemeenteraad zet streep door cultuurbarbaars plan bunker Seyss-Inquart

8 maart 20232 minute read

Dankzij een door Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) opgesteld amendement is een streep gezet door onwenselijke bestemmingen van de Commandopost Clingendael.

De gemeenteraad weigerde akkoord te gaan met de door het college voorgestelde Nota van Uitgangspunten. Die nota bevat een toetsingskader voor de beoordeling van plannen, die worden ingediend bij de openbare verkoopprocedure van de commandopost. Daarin stond dat planologisch niet-wenselijke functies toch mogelijk zouden moeten zijn.

De landgoederenzone en de Atlantikwall zijn bijzondere, waardevolle gebieden, waar de instandhouding en mogelijk verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden die ze vertegenwoordigen, voorrang moet hebben boven alle andere ontwikkelingen. Alle mooie woorden in de Nota van Uitgangspunten van het college over de meerwaarde voor de landgoederenzone en de Atlantikwall, werden echter tenietgedaan door de genoemde mogelijke bestemmingen, zoals een bioscoop, zwembad of casino.

Een overheid die zijn dadererfgoed verkoopt achten wij onverstandig. DLW is van mening dat de commandopost zou moeten worden bestemd tot herinneringscentrum over de rol van het complex in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude Oorlog. Uit onderzoek is immers gebleken dat de kennis bij jongeren over de Tweede Wereldoorlog tanende is en dat het antisemitisme toeneemt. Bijna een kwart van de jongeren twijfelt zelfs of de Holocaust heeft bestaan.

Hoewel de lokale partijen Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar het met ons standpunt eens leken te zijn, steunden zij ons amendement niet. Zij deden dat met vage bewoordingen zoals dat ‘we het niet zo ingewikkeld moeten maken’, wat erop neer zou komen dat de door ons genoemde onwenselijke bestemmingen in de Nota van Uitgangspunten zouden blijven staan. Een gemiste kans voor deze partijen die zichzelf in de oppositie hebben gemanoeuvreerd en weinig kaas bleken te hebben gegeten van het belang van een glasheldere start van het proces om te komen tot een definitieve bestemming van de commandopost.

Ben Paulides,

fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar (DLW)

www.democratischeliberalen.nl

Tags

Democratische Liberalen WassenaarGemeenteraadIngezondenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top