Skip to content

GroenLinks beste fietspartij van Zuid-Holland

8 maart 20232 minute read

Woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen.

Voor zowel de provincie Zuid-Holland als lokaal GroenLinks Wassenaar vinden wij het belangrijk dat we onze bereikbaarheid in Wassenaar verbeteren, door te zorgen voor betaalbaar openbaar vervoer en betere fietspaden. Om dit te bereiken moeten we samenwerken met de provinciale staten Zuid-Holland.

GroenLinks heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland de beste plannen voor de fietser. Ook Partij van de Arbeid en de ChristenUnie scoren uitmuntend.
De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer.
GroenLinks wil een andere verdeling van het verkeersbudget. Autowegen krijgen nu nog een te hoog aandeel van het verkeersbudget en de partij wil de verdeling veranderen in het voordeel van de fiets. Ook bij de PvdA staan het openbaar vervoer en de fiets op één. De PvdA zet in op veiligere fiets(snel)paden en looproutes. Zo wil de partij de verkeersveiligheid verbeteren, zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen en ouders zich veilig kunnen verplaatsen.
De ChristenUnie noemt de fiets duurzaam, gezond en een doelmatige vorm van vervoer voor reizen van 0 tot en met 25 kilometer. De ChristenUnie wil investeren in de uitbreiding van fietssnelwegen en betere fietsvoorzieningen.

Bij deze dan ook een oproep om te gaan stemmen op 15 maart voor de provinciale staten en waterschappen.

Groener en eerlijker. Kan gewoon.

Fractie GroenLinks Wassenaar

Tags

GroenLinksIngezondenProvinciale StatenverkiezingenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top