Skip to content

CDA: zorgen om ondemocratische besluitvorming Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

CDA Zuid-Holland
9 maart 20232 minute read

De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – verantwoordelijk voor het Openbaar Vervoer en de bereikbaarheid in een groot deel van Zuid-Holland – is wat CDA-Statenlid Michel Rogier betreft een ondemocratisch bestuursorgaan, dat ver weg staat van de inwoners van Zuid-Holland. Hij deed deze uitspraak tijdens een bijeenkomst met bewoners in de Haagse wijk Duinoord.

“Het is voor ons als volksvertegenwoordigers niet uit te leggen waarom buslijnen verdwijnen en haltes worden opgeheven, omdat er bij de finale besluitvorming door de MRDH geen gemeenteraad aan te pas komt,” aldus Rogier. “En dat terwijl de gemeenteraad in een democratisch proces het hoogste bestuursorgaan is. Dat moet anders worden geregeld.”

Rogier was ooit zelf gemeenteraadslid van Den Haag en was lid van de Adviescommissie Bereikbaarheid van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, oftewel de MRDH. Van zeer dichtbij volgde hij het proces van besluitvorming en is hierover altijd kritisch geweest. Hij stak dit niet onder stoelen of banken. “De adviescommissies zijn schijncommissies, die vanaf de zijlijn iets mogen roepen, maar niets kunnen beslissen. Ook gemeenteraden en zelfs de Provinciale Staten mogen bij voorgenomen plannen slechts een zienswijze indienen die de MRDH vervolgens naast zich neer kan leggen”, licht Michel Rogier toe. Een groeiend aantal partijen in de 23 gemeenten van de MRDH begint zich inmiddels steeds meer te roeren.

Michel Rogier werkte mee  aan diverse artikelen en reportages om aandacht voor werkwijze van de MRDH te vragen. Zelfs riep hij de assistentie in van de Rijdende Rechter, meester Frank Visser, nadat hij door bewoners in Rijswijk was benaderd nadat ineens hun belangrijkste buslijn – die dwars door zeer druk bewoond gebied reed – zonder inspraak verdween. “Die lijn rijdt na veel protest toch weer door deze buurt, maar de besluitvorming hierover zou niet via protesten tot stand moeten komen, maar via een democratisch proces. De MRDH krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven, zoals het OV en zelfs de ruimtelijke ordening in een belangrijk deel van de provincie Zuid-Holland.” Juist omdat er geen democratische besluitvorming is waar volksvertegenwoordigers bij betrokken zijn, maakt Rogier zich hier ernstige zorgen over. “Ik stel daarom voor dat we als provincie Zuid-Holland onze zorgen hierover gaan uitspreken richting de minister van Binnenlandse Zaken.”

Tags

CDA Zuid-HollandIngezondenProvinciale StatenverkiezingenZuid-Holland
Gerelateerde artikelen
Back To Top