Skip to content

Extra uitbetaling energietoeslag

9 maart 20232 minute read

Alle inwoners die de eenmalige energietoeslag 2022 ontvingen, krijgen er in maart € 500 extra bij. Daarmee loopt de gemeente vooruit op de toekenning en uitbetaling van de energietoeslag van 2023. Naar verwachting krijgen inwoners het geld aan het eind van de maand.

Uitkering voor alle ontvangers toeslag 2022

De energietoeslag geldt ook voor 2023, maar de landelijke overheid maakt daarvoor op dit moment nieuwe regels. Die regels worden pas in de loop van de komende maanden bekend. Eventuele nieuwe doelgroepen moeten wel wachten op de nieuwe regels vanuit het Rijk, omdat ook de gemeente nog niet weet wat die regels worden. Als hier meer over bekend is, dan kondigen we dit aan via de website.

Automatisch uitbetaald

Iedereen die de energietoeslag heeft ontvangen, krijgt hierover een brief van de gemeente. Het geld wordt automatisch uitbetaald. Hiervoor hoeft de ontvanger niets te doen. Ook als er dit jaar eigenlijk geen recht meer is op energietoeslag, hoeft het geld niet terugbetaald te worden.

Landelijk noodfonds

Heeft u problemen met het betalen van uw energierekening? Misschien heeft u recht op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Ook als u geen recht heeft op energietoeslag kunt u een aanvraag indienen. Kijk op de website van het Noodfonds(externe link) voor informatie over de voorwaarden en de aanvraag.

Tags

EnergietoeslagExtra uitbetalingGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top