Skip to content

Zuid-Holland is (bijna) vol

GOUD Zuid-Holland
10 maart 20234 minute read

De situatie in de provincie Zuid-Holland is qua ruimtebehoefte tamelijk nijpend. Hugo de Jonge heeft een oekaze uitgedaan om meer dan 230.000 woningen in de dichtstbevolkte provincie van Nederland toe te voegen. Die woningbouw zal voor een deel nog wel kunnen lukken qua ruimte, maar wat gebeurt er als we opnieuw een half miljoen mensen gaan toevoegen op dezelfde postzegel waar het al enorm dringen is? Wat betekent dit voor de leefbaarheid van onze inwoners? Hebben we daar voldoende energie en drinkwater voor? Het antwoord daarop is gewoon nee. Wat voor gevolgen heeft het voor het behoud van ons landschap en de schaarse natuur? En hoeveel auto’s komen er hierdoor bij op de weg, en komen die dan nog vooruit? Dat zijn onderwerpen betreffende de ruimtelijke ordening waar provincies voor aan de lat staan. De Provinciale Statenverkiezingen gaan dus beslist ergens over maar gek genoeg hoor je niet veel over deze ruimtelijke problematiek.

Jaap Haasnoot van de nieuwe partij GOUD Zuid-Holland, inwoner van de gemeente Katwijk, voert hierover regelmatig het woord in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “Ons spookbeeld is dat we op een dag wakker worden in onze provincie en dat we dan moeten constateren dat het hier heel erg lijkt op New York City, met het Groene Hart als Central Park in het midden. We zitten absoluut op deze route alleen valt het niet zo op omdat het proces langzaam verloopt”.

Jaap Haasnoot. Fotocredit: PR

Een van de issues waar het volgens GOUD dus over zou moeten gaan is dat we niet ‘ongestuurd’ of ‘versnipperd bestuurd’ door kunnen blijven gaan met alles op onze kleine provinciale postzegel te willen blijven proppen. Dat gaat tot rampen leiden. Wonen, werken, bewegen en recreëren zijn allemaal belangrijk. Maar het is heel simpel: “Niet alles kan overal (tegelijk)!”. En dan niet alleen vanwege de stikstofproblemen, en de achterliggende problematiek van de sloop van onze natuur. Maar ook en vooral vanwege de ruimtelijke kwaliteit, het behoud van het weinige open en nog niet versteende landschap, en dus vanwege de leefbaarheid en het welbevinden van onze inwoners. Dat is het belang waarvoor Jaap Haasnoot en lijsttrekker Willem Bakx zich met GOUD in Zuid-Holland willen inzetten.

In onze regio zijn in dit verband de Rijnlandroute en de geplande woningbouw op het voormalig Vliegkamp Valkenburg van groot belang. Die Rijnlandroute heeft 1 miljard euro gekost maar eindigt op verkeerslichten bij Katwijk, en gaat dan als een geitenpaadje verder dwars door woonwijken. Niet erg verstandig. GOUD heeft in de Staten voor elkaar gekregen dat er wordt onderzocht hoe we in een volgende fase die Rijnlandroute echt af kunnen maken. Want dit is half werk. En het is prima als er op Valkenhorst gebouwd gaat worden, maar liefst wel met mate zo pal naast het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het is gebleken dat de kwaliteit van de duinen en van Meijendel hard achteruit holt. Wat betekenen nog weer15.000 mensen er bij op onze regionale postzegel voor de kwaliteit van het lokale ecosysteem en de leefbaarheid hier langs de kust? In dat verband moet er ook landelijke regie komen op de instroom van mensen van buiten onze provincie. Evenredige spreiding is daarbij geen goed instrument want dan krijgen we hier de grootste instroom terwijl er elders in Nederland beslist meer ruimte beschikbaar is. ‘Niet alles kan overal’ is een keihard gegeven maar het is blijkbaar voor de politiek moeilijk om er naar te handelen. Het is daarom belangrijk gebleken dat lokaal bekende mensen bij de provincie aan de bestuurstafel zitten. Alleen op die manier kun je voorkomen dat er verkeerde zaken op de rails worden gezet of kun je ze op tijd repareren.

GOUD Zuid-Holland, lijst 14

Tags

GoudIngezondenProvinciale StatenverkiezingenWassenaarZuid-Holland
Gerelateerde artikelen
Back To Top