Skip to content
Archiefbeeld met Aart van Sloten (l) en Bart Boon (r).

Bewogen afscheid wethouders Boon en Van Sloten

11 maart 20233 minute read

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben de wethouders Aart van Sloten (GroenLinks) en Bart Boon (Lokaal Wassenaar) afscheid genomen als wethouder. Met de nieuwe coalitie in aantocht, waarvan GroenLinks en Lokaal Wassenaar geen deel uitmaken, blikten beide wethouders terug op hun vrij korte ambtsperiode. De coalitie van VVD, Hart voor Wassenaar, GroenLinks en Lokaal Wassenaar strandde eind november vorig jaar.

Bij afscheidnemend wethouder Boon klonk emotie door bij zijn terugblik op zijn korte wethouderschap. Hij sprak van een dubbel gevoel en vond het jammer dat zijn wethouderschap vroegtijdig is beëindigd. Hij blikte terug op de beleidsonderwerpen waarvoor hij verantwoordelijk was en waarmee hij graag was doorgegaan. Met de woorden ‘het ga jullie goed, de groeten’ besloot hij zijn afscheidsspeech.

‘Wil geen speler zijn in een politiek spel’

Aart van Sloten liet naast de nodige emotie ook bitterheid doorklinken in zijn afscheidswoord. “De keuze om wethouder in Wassenaar te worden, met deze raad, is één van de grootste fouten van mijn leven,” sprak Van Sloten onomwonden. Hij meende vorig jaar aan ‘iets leuks’ te zijn begonnen maar gaf aan zich daarin te hebben vergist. Tijdens zijn afscheidstoespraak stipte hij ook de beroering aan rondom het vertrek van ex-wethouder Caroline Klaver (VVD), die bij haar afscheid met een beschuldigende vinger naar ‘een van de wethouders’ wees. Van Sloten, die aangaf zich niet aangesproken gevoeld te hebben, verklaarde dat hij 2 dagen na de afscheidstoespraak van Klaver, bevestiging van haar kreeg dat de door haar geuite beschuldigingen niet op hem of Bart Boon van toepassing waren.

Volgens Van Sloten gaf Klaver daarbij aan dat zij dit feit niet openbaar ging maken ‘omdat dat haar positie zou beschadigen’, aldus Van Sloten. “Ik blijf het nog steeds erg moeilijk vinden dat deze vaagheid moedwillig in stand wordt gehouden,” klonk het bitter. “Dan ben je in mijn ogen niet bezig om een probleem aan te kaarten maar lijkt het onderdeel te zijn van een politiek spel waarin ik geen speler wil zijn.” Hij gaf aan blij te zijn dat het onderzoek naar de bestuurscultuur verder teruggaat in de tijd dan de periode van de gestrande coalitie.

Beide wethouders spraken hun grote dank uit aan de inzet van het ambtelijk apparaat en de ondersteuning door griffie en bodes in raadhuis De Paauw. Ze blijven beiden in functie totdat ze worden afgelost door hun opvolgers, die tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 maart a.s. als wethouders worden benoemd.

Wisseling van de wacht bij Hart voor Wassenaar

Tijdens dezelfde raadsvergadering op 7 maart jl. werd ex-wethouder Henri Hendrickx van Hart voor Wassenaar opnieuw geïnstalleerd als raadslid. Hij neemt daarbij ook weer het fractievoorzitterschap op zich, zo gaf hij aan tijdens de raadsvergadering. Pasquale van Vliet krijgt een nieuwe rol als vice-fractievoorzitter. Hun fractiegenoot Francoise van Leeuwen nam afscheid van de gemeenteraad maar gaat door als commissielid. Ze neemt zitting in de commissie Mens en Maatschappij.

Tags

AfscheidBoonRaadsvergaderingVan SlotenWassenaarWethouders
Gerelateerde artikelen
Back To Top